EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Cộng đồng / Komunita | Tin tức cộng đồng | Văn - thơ cộng đồng | Được gọi Việt kiều

Được gọi Việt kiều

Được gọi Việt kiều nghe sướng tai
Về nước thăm quê cũng rất oai
Mẹ già ra đón rưng rưng khóc
Cháu nhỏ mừng vui vẫy vẫy tay

Mẹ hỏi bên tây chức vụ gì
Mà sao mặt hốc hác đen xì
Không giống chuyên gia đầu bóng mượt
Chẳng như giám đốc bụng béo phì

Thưa mẹ bên tây đủ thứ nghề
Tha hương cầu thực khổ ê chề
Vất vả còn hơn thời đánh Mỹ
Ky cóp bao năm một chuyến về

Có những kẻ làm trong quán Tàu
Ngày mười mấy tiếng đứng chảo dầu
Mặt trời ba tháng không nhìn thấy
Soi gương ôi bỗng hói nửa đầu

Cũng có người làm nghề thợ xây
Trộn vôi xúc vữa suốt cả ngày
Chồn chân mỏi gối mồm còn hát
Có bao giờ đẹp như hôm nay

Nam thanh nữ tú chọn nghề neo (Nail)
Mải dũa móng tay bụng đói meo
Vươn vai đứng dậy lưng muốn gãy
Đã biết tủi buồn vẫn phải theo

Bao người thử vận nghề bán buôn
Một sương hai nắng nỗi gian truôn
Nửa đêm tỉnh giấc lo hàng hóa
Lỗ lãi vùi chôn kín tuổi xuân

Nếu biết đi tây khổ thế này
Thà về với mẹ có lẽ hay
Hữu danh vô thực ai người thấu
Rau cháo bên nhau cũng qua ngày...

Theo tc huongviet


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz