EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Cộng đồng / Komunita | Tin tức cộng đồng | Văn - thơ cộng đồng | Lời kính đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lời kính đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hôm qua, thêm một ngôi sao trên vòm trời
vĩnh viễn

thêm một con người thật Người đã hóa bay lên
hồn ánh chớp - lưỡi gươm thờ trên bàn thờ nhân dân giản dị
những anh linh kiệt xuất - một giống nòi!

Nước mắt như suối như sông rồi sẽ cạn khô, sau bao cuộc tiễn đưa
biển cạn, đọng thành muối, đắp tượng đài đất nước
khắc tên
Văn - Võ
vẹn tròn
Độc Lập
Một kỉ nguyên.

***

Trong đêm tối
âm thầm tôi cúi đầu
những loạt súng bắn chào ở đâu...
Tôi nghe rõ tiếng đập trái tim mình điểm xạ chậm ngày nào từng loạt
Tôi nhìn rõ: vạn vạn những người lính như tôi hàng nối hàng cẩn nghiêm, ngay ngắn
Theo sau ông là cả một dòng sông...

 

 Nguyễn Văn Thọ
CHLB Đức, ngày 5/10/2013


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz