EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Học tiếng Tréc – bài 4

Động từ và cách chia :

 

 Trong  tiếng Tréc, động từ (có hai loại: hoàn thành thể và không hoàn thành thể, ngoài ra còn động từ đặc biệt)  được chia theo ngôi thứ và theo thời gian (hãy so sánh với tiếng Việt, động từ không chia).

1- Chia động từ ở thì hiện tại :

1.1 : Động từ có đuôi:  at, át, ávat: ví du dělat, prodávat …

 

 

Dělat : Já dělám Ty děláš    On/ona/ono dělá

           My děláme Vy děláte  Oni/ony/ona dělají

Prodávat :      Já prodávám   Ty prodáváš   On/ona/ono prodává

                      My prodáváme  Vy prodáváte   Oni/ony/ona prodávají

1.2 : Động từ có đuôi:  it, et, ět : ví du Chodit, Vidět  …

Chodit :         Já chodím          Ty chodíš          On/ona/ono chodí

                     My chodíme        Vy chodíte        Oni/ony/ona chodí

Vidět :          Já vidím              Ty vidíš              On/ona/ono  vidí

                    My vidíme            Vy vidíte           Oni/ony/ona vidí

1.3 Động từ có đuôi:  ovat : ví du pracovat, opakovat …

Pracovat :   Já pracuju/pracuji   Ty pracuješ    On/ona/ono pracuje

                   My pracujeme         Vy pracujete   Oni, ony/ona pracují/pracujou

Opakovat : Já opakuju/opakuji  Ty opakuješ    On/ona/ono opakuje

                   My opakujeme        Vy opakujete   Oni/ony/ona opakujou/opakují

1.4 Các động từ đặc biệt không chia theo qui tắc

1.4.1 Být – là     Já jsem    Ty jsi     On/ona/ono je

                          My jsme   Vy jste  Oni/onz/ona jsou

1.4.2 Moct/moci – có thể, có khả năng

                           Já můžu   Ty můžeš   On/ona/ono může

                          My můžeme  Vy můžete  Oni/ony/ona mohou

1.4.3 Jít       Já jdu    Ty jdeš   On/ona/ono jde

                   My jdeme   Vy jdete   Oni/ony/ona jdou

1.4.4 Jíst     Já jím   Ty jíš   On/ona/ono jí

                   My jíme  Vy jíte  Oni/ony/ona jí

1.4.5 Chtít    Já chci   Ty chceš   On/ona/ono chce

                    My chceme   Vy chcete   Oni/ony/ona chtějí

  • Ghi chú : 1.  ở ngôi thứ ba số ít là ba đại từ nhân xưng ở ba giống đực, cái và trung. Ở ngôi thứ ba số nhiều, chúng được biến đổi tương tự : On>Oni, Ona>Ony và Ono>ona

2. Với các động từ kết thúc bằng đuôi :   ovat, ở ngôi thứ nhất số ít (Já opakuju/opakuji) và ngôi thứ ba số nhiều (Oni opakujou/opakují)  có hai dạng đuôi đã chia, cả hai đều đúng và đều được dùng phổ biến.

(NKP)

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz