EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Bài 4 – phần ba - Học tiếng Tréc theo ks Ngyễn Kim Phụng

III. Chia động từ ở thời tươn g lai

Thời tương lai trong tiếng Việt thể hiện qua từ SẼ – tôi sẽ làm, họ sẽ đến vv..., và nếu muốn khẳng định (sẽ) hòan thành một việc nào đó, chúng ta dùng thêm từ xong, chấm dứt...

Ví dụ : Chúng tôi sẽ làm xong vào lúc 2 giờ. vv...

Với tiếng Tréc, thời tương lai được thể hiện theo 2 phương thức :

3.1 : Tương lai chưa hòan thành : Động từ Být (đã chia thể tương lai) theo chủ từ + động từ nguyên thể

budu (Tôi sẽ..) + dělat (làm), volat (gọi), jíst (ăn)

Ty budeš (Anh/chị/mày...sẽ) + dělat (làm), volat (gọi), jíst (ăn)

On/ona/ono bude (Nó sẽ ..) + dělat (làm), volat (gọi), jíst (ăn)

My budeme (Chúng ta sẽ..) +dělat (làm), volat (gọi), jíst (ăn)

Vy budete (Các anh, các bạn..sẽ) + dělat (làm), volat (gọi), jíst (ăn)

Oni/ony/ona budou (Họ, chúng nó sẽ..) + dělat (làm), volat (gọi), jíst (ăn)

Ví dụ : a/không có trợ động từ đi cùng

budu dělat ten úkol v pondělí (Tôi sẽ làm nhiệm vụ/bài tập đó vào ngày thứ hai)

Ty budeš jíst až po skončení zápasu.(Mày sẽ ăn sau khi kết thúc trận đấu)

Ona bude (být) přítomna u soudního jednání příští týden (Cô ta sẽ có mặt ở phiên tòa tuần tới)

My se budeme dívat na ten film (Chúng ta sẽ xem bộ phim đó)

Vy budete poslouchat pána ředitele mluvit na tom mítinku (Các anh sẽ nghe ông giám đốc nói trong cuộc mít tinh ấy)

Oni budou hledat levné zboží pro své obchody (Họ sẽ tìm hàng rẻ tiền cho các cửa hàng của mình)

b/ có trợ động từ đi cùng : Đt BÝT (đã chia) + trợ đt + đt...

budu muset tu práci vzít (Tôi phải nhận cái công việc ấy)

On bude muset poslouchat každý pokyn od vedoucího (Nó sẽ phải nghe từng chỉ thị/mọi chỉ thị từ trưởng nhóm)

Vy budete moci/moct jet k moři v létě (Các bạn có thể được đi biển vào mùa hè)

Oni budou moci dělat přesčas tento víkend (Họ có thể làm thêm giờ vào kỳ nghỉ cuối tuần này)

3.2 Tương lai hòan thành : Chia các động từ dạng hòan thành theo ngôi

Một số động từ thể hoàn thành : udělat (Sẽ làm xong), přijít (sẽ đến chắc chắn), Skončit (sẽ chắc chắn kết thúc), zavolat (chắc chắn sẽ gọi)...

udělám to (Tôi sẽ làm xong việc đó)

Ty uděláš ten úkol k večeru (đến chiều tối mày sẽ làm xong bài tập đó)

On/ona/ono přijde na setkání (Nó chắc chắn sẽ đến cuộc gặp gỡ)

Vy skončíte tu stavbu v zimě (các anh sẽ chấm dứt/xong công trình xây dựng vào mùa đông)

My uděláme ten program a vy budete vznést přípomínky, ano? (Chúng tôi chắc chắn sẽ làm xong chương trình và các anh hãy cho ý kiến/góp ý chứ?)

zavolám v 5 hodin (Tôi chắc chắn sẽ gọi vào lúc 5 giờ)

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz