EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Đời sống / Život | Tin đời sống | Thư giãn

Hịch khoa học công nghệ

(Khoa học Đại vương Trần Công Nghệ)

Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.
Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo.
Thật khác nào:

Đọc thêm...

Nghề nào cũng có tổ sư

 

Lão Ngô có tật rất thích được thiên hạ mời đánh chén. Lão bị dân làng tôi liệt vào hạng “sáng vác bụng đi, tối bê bụng về”. Lão Ngô có thể là tổ sư của nghề ăn cơm rình, nếu quả thực có một nghề như vậy. Phát hiện nhà nào có chén, chờ đúng lúc mọi người vào mâm thì lão xuất hiện với đủ thứ lý do để không lần nào lão rơi vào tình trạng mất tự nhiên. Người nhà quê vốn sẵn lời, không bao giờ chỉ mời một lần, dẫu là “miệng mời, bụng lạy giời đừng ăn”,

Đọc thêm...

Ăn miếng trả miếng

Nguyễn Vinh Phúc, tác giả của nhiều sách biên soạn về Hà Nội, được gọi là nhà “Hà Nội học”. Nhà Hà Nội học! Thì cũng như Nhà Việt Nam học, Nhà Puskin học... là những danh hiệu bình thường.

Đọc thêm...

Vợ chồng chúc xuân

Chồng chúc vợ :

Đầu năm anh chúc vợ yêu

Ngày xuân duyên dáng, mỹ miều, thướt tha

Đọc thêm...

Chị em được mấy mặt ?

(Tham luận của đặc phái viên Cu Vinh đọc tại Hội thảo chị em nhân ngày 8/3/2011)

Kính thưa đồng chí Hội trưởng Hội phụ nữ ( không đọc dòng này vì không thấy Hội trưởng tới dự)

Kính thưa quý vị.

Đọc thêm...

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz