EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Bạn đọc hỏi – EICVN trả lời! Về vấn đề quảng cáo bán hàng

Hỏi : Xin chao A.KIM PHUNG va Cac Anh Cac Chi trong ban Bien Tap Bao EICVN.EU, toi co cau hoi muon hoi A, la E ban hang Vai,co vai mat hang E muon de chu CENOVA BOMBA, de keo khach hang,thi E co nen ghi thoi gian tu ngay nao den ngay nao,chang han Khuyen mai la 1,hay 2 tuan,hay nen ghi la khuyen mai den ban het hang.De phong truong hop bi kiem tra,ho nghi minh danh lua khach hang.Em xim cam on,Chuc cac Anh Chi trong ban Bien Tap luon manh khoe va Thanh Dat.

Trả lời : Nếu bạn chỉ ghi dòng chữ Cenová bomba ! Trên một số mặt hàng thì không có vấn đề gì cả. Giá bán là do bạn quyết định. Chỉ có các trường hợp bán hạ giá hay bán nốt hàng (Sleva nebo Doprodej) thì bạn phải ghi rõ : Sleva loại hàng gì, từ ngày nào đến ngày nào, hạ giá bao nhiêu %. Với trường hợp bán nốt hàng thì ghi rõ „bán đến ngày nào hoặc bán số lượng hàng bao nhiêu đơn vị“.

KS NKP


Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz