EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Bạn đọc hỏi – EICVN trả lời! Quan hệ giữa việc nhận Tiền nuôi con nhỏ và việc làm.

Hỏi : anh oi! em xin hoi em co tlvaly, hien tai dang an luong con.

Đọc thêm...

Bạn đọc hỏi – EICVN trả lời : Về một số giấy tờ cần thiết để kết hôn

Hỏi : xin chao cac anh chi trong ban bien tap. Em chuan bi ket hon

Đọc thêm...

Bạn đọc hỏi – EICVN. EU trả lời! - Tư vấn pháp lý

Hỏi: Chao Anh ( Chi)! Hien tai e co visa dlouho, ma e dang muon ve VN do co cong viec gia dinh. Vay e co the roi khoi Czech bao lau? Cam on a!

Đọc thêm...

Bạn đọc hỏi – EICVN trả lời! Về một số giấy tờ cần thiết để kết hôn ở nước ngòai

Hỏi : Kính chào chú Phụng và các anh chị ở EICVN - trung tâm tư vấn! thưa chú cháu có 1 thắc nhỏ mong chú giúp cháu giải đáp

Đọc thêm...

Bạn đọc hỏi – EICVN trả lời! - Gia hạn cư trú cho người ăn theo

Hỏi: Thân gửi anh Kim Phụng và quý báo.

Đọc thêm...

Bạn đọc hỏi -EICVN.eu trả lời : Chuyển đổi đăng ký ô-tô

Hỏi: em chao cac anh chi trong ban bien tap bao.

Đọc thêm...

Bạn đọc hỏi – EICVN.eu trả lời. Cùng thuê cửa hàng để kinh doanh...

Hỏi: Xin gửi lời chào tới các anh chị trong ban quản lý website eicvn.eu ! Tôi và cô bạn muốn cùng thuê một cửa hàng để liên kết làm ăn.

Đọc thêm...

Bạn đọc hỏi – EICVN trả lời! - về thủ tục kết hôn

Hỏi : Chào các anh chị ban biên tập EICVN.EU ! Hien nay toi dang dinh cu

Đọc thêm...

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz