EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Trả lại hàng hỏng, chỉ cần ảnh chụp hóa đơn

Trả lại hàng hỏng, chỉ cần ảnh chụp hóa đơn

Năm ngoái, theo thống kê cứ 2 người Czech thì 1 người đã phải mang trả lại hàng hỏng hay khiếu nại về một dịch vụ nào đó. Số người trả lại hàng có thể còn nhiều hơn nữa, nếu như chữ in trên hóa đơn mua hàng không bị phai màu hay thất lạc hóa đơn. Trong khi đó, chúng ta chỉ cần chụp lại tờ hóa đơn và khi muốn trả lại hàng, chỉ cần cho người bán hàng xem ảnh chụp đó. Vậy mà, theo điều tra của công ty Stem/Mark thì 3/5 số người được hỏi không hề biết về khả năng này.

Khi trả lại hàng hư hỏng ở nơi bán hàng, không nhất thiết phải có hóa đơn mua hàng đó bằng giấy (hóa đơn xịn), có thể chứng minh rằng ta đã mua hàng ở nơi này bằng việc đưa ra bao bì xịn, với đặc điểm hàng hóa mà không có người nào khác bán thứ hàng đó và nhiều khi chỉ cần có người làm chứng. Cách đơn giản nhất là lưu giữ điện tử hóa đơn đó. Ảnh lưu trong điện thoại hay máy ảnh không chiếm chỗ là bao và người bán hàng phải công nhận hóa đơn đó mà không được phép gây khó dễ, ảnh chụp có thể là hóa đơn gốc hay chỉ là bản sao.

Ai cũng biết Luật bảo vệ người tiêu dùng quy định rằng, khi trả lại hàng hỏng, khách hàng phải chứng minh được là đã mua hàng ở đó. Có nghĩa là phải có hóa đơn mua hàng, nhưng luật không quy định đó phải là hóa đơn xịn.

Nguyen  - Novinky

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz