EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Bạn cần biết về EET: Những dữ liệu gửi đi

Bạn cần biết về EET: Những dữ liệu gửi đi

Đã có nhiều bài viết việc khai báo doanh thu trực tuyến (EET) sẽ động chạm tới tất cả những người kinh doanh, bán hàng thu tiền mặt hay khách hàng trả bằng thẻ ngân hàng hay bằng những cách thức thanh toán khác tương tự. Từ 1.12.2016 mảng kinh doanh trong dịch vụ ăn uống, khách sạn sẽ phải thực hiện EET. Từ tháng 3 năm tới tất cả những người khai báo, đóng thuế, kinh doanh tại các cửa hàng bán buôn và bán lẻ cũng sẽ phải nhập vào hệ thống EET và trong năm 2018 sẽ đến lượt các doanh nhân còn lại.

Trong bài viết này, bạn sẽ biết về những dữ liệu sẽ được gửi tới cơ quan quản lý thuế qua hệ thống EET.

Luật về khai báo doanh thu trực tuyến tại điều khoản §19 quy định nội dung số liệu gửi đi. Dữ liệu về khoản doanh thu khi khai báo bằng thư điện tử gồm :

- Mã số đăng ký thuế của doanh nhân (DIČ)

- Mã số cửa hàng hay địa điểm kinh doanh, nơi thực hiện việc thu tiền

- Mã số máy tính tiền, khoản tiền thu đưa vào máy đó

- Số thứ tự của hóa đơn thu tiền (účtenka)

- Ngày, tháng, năm và thời gian thu tiền hay lúc xuất hóa đơn, nếu hóa đơn đó đã lập sẵn từ trước đó có tổng số tiền thu

- Mã số an toàn (bảo mật) của người nộp thuế  hay người bán hàng

- Mã số định danh (chữ ký) của người bán hàng

- Dữ liệu cho biết khoản thu này khai báo tức thời hay trong chế độ đơn giản (khai báo sau đó)

Số DIČ của doanh nhân đóng thuế phải có giá trị trong thời điểm nhận tiền hay phát lệnh thu tiền. Mã số cửa hàng doanh nhân sẽ nhận được khi đăng ký vào hệ thống EET trên mạng thuế điện tử (daňový portál) của bộ Tài chính, trong mục thông báo dữ liệu về địa điểm kinh doanh. Cũng tương tự như vậy cả máy tính tiền cũng phải có mã hiệu riêng. Thiết bị tính tiền là bộ phận cuối cùng có thể là máy tính tiền (pokladna) hay máy tính bảng (tablet), chứ không phải là phần mềm thực hiện việc gửi số liệu doanh thu. Hạn chế duy nhất đó là cách thức định dạng và cấu trúc dữ liệu về khoản tiền thu được gửi đi liệt kê trong tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

Người bán hàng xác định ra số thứ tự của hóa đơn. Số hóa đơn có thể gồm số, chữ cái và các ký hiệu khác. Nhưng số hóa đơn phải thể hiện có logic, mà không bị rằng buộc vào thời điểm cụ thể nào đó. Số thứ tự của hóa đơn theo luật không liên quan tới việc đánh số thứ tự của hóa đơn trong sổ kế toán.

Tổng số tiền doanh thu ghi bằng tiền korun và đó chính là số tiền mà người bán hàng thực sự thu được từ khách hàng. Trong trường hợp khách trả bằng ngoại tệ, sẽ sử dụng tỷ giá tự người bán hàng xác định tại thời điểm tính tiền. Mã số an toàn thì do máy tính tiền tạo ra.

Nguyen Doan Truong


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz