EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Những điều cần biết cho việc khai thuế Thu nhập 2016

Những điều cần biết cho việc khai thuế Thu nhập 2016

1. Để khai thuế thu nhập cho năm qua  mọi người nên chuẩn bị sẵn một số chứng từ sau :

- Hóa đơn mua hàng (nếu có)
- Hóa đơn bán hàng (nếu có)
- Các chi phí cho cửa hàng (nếu có)

2. Với những người muốn đưa vợ/chồng vào tờ khai để áp dụng khoản giảm trừ gia cảnh thì cần thêm:
- Giấy Đăng ký kết hôn của hai vợ chồng (nếu đưa vợ/chồng vào tờ khai lần đầu tiên)
- Bản phô tô Thẻ cư trú của hai vợ chồng để chứng tỏ cho Sở Thuế thấy rằng hai vợ chồng đúng là cùng cư trú ở một nơi.

3. Với những người thêm tên con vào Tờ khai để áp dụng khoản giảm trừ gia cảnh thì cần thêm:
- Giấy khai sinh của con (nếu mới đưa đứa con này vào tờ khai lần đầu).
- Bất cứ Giấy Chứng nhận gì có thể chứng tỏ được rằng đứa con trong năm 2016 vừa qua thực sự có cư trú tại Czech.

Chẳng hạn:

1. Trường hợp con mới sinh chưa kịp làm Thẻ cư trú thì xin bác sĩ nhi  Giấy Chứng nhận rằng đứa con này được đăng ký tại phòng khám của bác sĩ đó.

2. Trường hợp con đã có Thẻ cư trú, thẻ bảo hiểm VZP nhưng chưa đi mẫu giáo thì phải phô tô lại các thẻ đó.

3. Trường hợp con đã đi học mẫu giáo thì xin Giấy Chứng nhận của trường về mức học phí đã trả trong năm 2016 (Nói tắt là Potvrzení o umístění. Tên đầy đủ của Giấy Chứng nhận này là "Potvrzení o vynaložených nákladech na umístění dítěte v předškolním zařízení"). Một mặt tờ giấy này chứng tỏ đứa con đó có đi học, tức là có mặt tại Czech. Mặt khác, số tiền này sẽ trừ được vào tiền lãi trước khi tính thuế, tức là sẽ giúp những người cần gia hạn cho vợ/chồng và (các) con hay đang định đón thêm con từ Việt Nam sang một ít tiền bảo hiểm.

4. Trường hợp con đã đi học phổ thông hay đại học tại Czech thì xin chứng nhận của trường học (Potvrzení o studiu). Cần lưu ý rằng một số trường cấp chứng nhận theo dạng "Trong năm học 2016/2017 học sinh này theo học tại trường chúng tôi". Nhưng năm học 2016/2017 bắt đầu từ 1/9/2016, tức là 8 tháng đầu năm chưa được chứng nhận gì và như vậy sẽ phải xin thêm một tờ nữa là đứa con này có đi học trong năm học 2015/2016. Nếu trường học viết đơn giản là "Học sinh này theo học tại trường chúng tôi trong thời gian từ 1.1.2016 đến 31.12.2016" thì sẽ không cần đến hai tờ chứng nhận. Nếu đứa con mới chuyển trường thì sẽ phải xin Giấy Chứng nhận của trường cũ và của trường mới.

5. Trường hợp con có cư trú tại Czech nhưng được gửi đi du học ở Anh, Mỹ, Đức thì cần xin Giấy Chứng nhận của trường và phải được dịch ra tiếng Czech kèm theo bản phô tô Thẻ cư trú của đứa con này.
- Bố/mẹ của tất cả những đứa con đưa vào tờ Khai thuế sẽ phải ký một tờ Cam đoan rằng : họ chưa đưa đứa con đó vào tờ khai thuế của chính họ. Vì thế, trong trường hợp bà mẹ đưa 4 đứa con với 3 ông bố vào tờ khai thì cũng sẽ cần tên tuổi của cả 3 ông (nếu còn sống) để điền và in ra được tờ cam đoan của các ông bố này. Nếu bố/mẹ đứa trẻ chẳng may mới qua đời thì cũng cần phải  phô tô Giấy Chứng tử gửi kèm để Sở Thuế không đòi tờ Cam đoan nói trên nữa.
- Nếu bạn được Sở Thuế trả lại tiền thì phải đăng ký với Sở Thuế một tài khoản nhà băng của chính bạn chứ họ sẽ không trả qua bưu điện nữa (trừ khi người khai thuế thu nhập không có hoạt động kinh doanh, tức là không có IČO).
- Nếu bạn đã (hoặc định) đăng ký DPH thì có thể đề nghị văn phòng dịch vụ cấp hóa đơn cho lệ phí khai thuế thu nhập để sang năm tới sẽ đưa vào phần chi phí.

Bảo Ngọc


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz