EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Người chưa đăng ký trả DPH hãy lưu ý chỉnh sửa lại máy EET nếu hóa đơn có in DPH

Người chưa đăng ký trả DPH hãy lưu ý chỉnh sửa lại máy EET nếu hóa đơn có in DPH

Đây là thời điểm khi các bạn đang chuẩn bị lắp đặt máy EET mới, hoặc đã có rồi và đang sử dụng nhưng một trong những điều bạn nên CHÚ Ý, mặc dù bạn là người mua máy hay là người bán máy:

Nếu người kinh doanh KHÔNG phải là người trả thuế DPH (thuế giá trị gia tăng), thì máy EET cũng KHÔNG được in ra phiếu bao gồm DPH!

Theo luật Thuế § 108 "Những ai là người khai hoặc nộp thuế DPH" (§ 108 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň) thì người chỉ cần in trên phiếu là có thu DPH cũng đã có nhiệm vụ nộp DPH cho nhà nước rồi (j- osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň).

Trong trường hợp bạn in ra giá có bao gồm DPH (như trong ảnh) nhưng bạn chưa phải là người trả DPH, thì bạn cũng sẽ phải khai thuế DPH mà bạn đã thu được và nộp cho nhà nước.

Vấn đề này có thể không đáng lo, nhưng nguy hiểm hơn là khi bạn chưa phải trả DPH mà đã in ra hoá đơn như thế này và sau đó khách hàng của bạn sẽ mang phiếu đó đưa vào kế toán khai xin lại Sở thuế tiền DPH trên phiếu (dưới mã số DIČ của bạn). Như vậy không khác gì tờ phiếu này đã "tố cáo" rằng bạn đã thu DPH mà không nộp lại cho nhà nước – tức đã trốn thuế DPH.

Trong trường hợp bạn đã thu tiền DPH mặc dù không phải là người có nhiệm vụ trả DPH, hãy đến tư vấn với người làm kế toán của mình để tìm ra giải pháp hợp lý!

Nhiều khách hàng nói : tôi đã đưa đăng ký rồi nên vẫn để phần trăm DPH trên hoá đơn. Như vậy là SAI, vì chỉ khi nào nhận được Quyết định của Sở thuế là từ lúc nào mình sẽ trở thành người trả thuế DPH, mình mới được phép để DPH. Một khi chưa có Quyết định của Sở thuế thì mình vẫn chỉ là người chưa trả thuế DPH !

 ST


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz