EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Từ khi nào phải in phiếu có DPH khi bán hàng cho khách?

Từ khi nào phải in phiếu có DPH khi bán hàng cho khách?

Sau khi theo dõi một số cuộc tranh luận của bà con xung quanh việc in hay không in DPH trên phiếu cho khách hàng, trong đó có một số thông tin không chính xác, nay tôi xin phép được tổng hợp lại như sau:

1/ Nếu chưa phải là đối tượng nộp thuế DPH (plátce DPH) thì không được in DPH. Nếu trót in và người mua hàng lại dùng phiếu đó để khai thuế với Sở thuế, tức là lộ ra việc bạn làm sai, thì Sở thuế sẽ gọi bạn lên bắt nộp lại số DPH đã thu không đúng luật đó. Điều này không dẫn đến việc bạn phải đăng ký DPH. Người tiêu dùng hẳn sẽ không quan tâm đến việc giá bán có DPH hay không, họ chỉ quan tâm tổng số tiền phải trả.
2/ Nếu là đối tượng nộp thuế DPH thì trên phiếu phải có DPH. Nếu in nhầm không có DPH mà Sở thuế phát hiện thì có thể bị xử lý bằng hai cách :

-Một là Sở thuế coi như ta viết THIẾU DPH và bắt trả bù,

-Hai là Sở thuế coi như ta viết giá CÓ CẢ DPH rồi nhưng vì lỗi kỹ thuật không tách ra và sẽ tách phần DPH ra bắt nộp bù.

Khả năng lớn là Sở thuế sẽ tính mức DPH cao nhất, tức là kể cả khi bạn bán đồ 10% thì Sở thuế vẫn cứ coi là 21%, nhằm mục đích không để nhà nước thiệt đồng nào. Cụ thể ra sao thì cũng tùy Sở thuế. Cũng nên lưu ý rằng Sở thuế chỉ nhận được qua EET SỐ TIỀN bán hàng, chứ không hề có DANH SÁCH CÁC MẶT HÀNG, vì thế người bán không cãi được theo kiểu "tôi bán hàng loại 15% đấy chứ" vì Sở thuế không biết bạn bán hàng gì.
3/ Tôi dùng từ "đối tượng nộp thuế" chứ không dùng từ "đăng ký nộp thuế".

Bất cứ doanh nghiệp nào có doanh thu trong 12 tháng liên tiếp vượt 1 triệu cua-ron đều sẽ TRỞ THÀNH đối tượng nộp thuế từ ngày mùng 1 của tháng thứ hai sau khi vượt. Có nghĩa là nếu doanh thu của bạn từ tháng 2/2016 đến tháng 1/2017 vượt 1 triệu thì đến ngày 15/2/2017, bạn PHẢI đệ Đơn đăng ký và từ 1/3/2017 bạn sẽ TỰ ĐỘNG trở thành đối tượng nộp thuế theo quy định của Bộ luật về DPH.

Việc đăng ký với Sở thuế chỉ có tác dụng KHẲNG ĐỊNH việc này, chứ không phải là chưa có Quyết định thì bạn chưa phải nộp thuế. Vì vậy, bạn hãy tự theo dõi doanh thu để biết từ ngày nào bạn phải in DPH trên phiếu bán hàng.
4/ Trong trường hợp đăng ký DPH TỰ NGUYỆN thì ta sẽ dùng đến ngày tháng ghi trên Quyết định của Sở thuế nhưng ở đây cũng tùy theo việc bạn nhận được Quyết định bằng hình thức nào.

Trong Quyết định đăng ký DPH tự nguyện hiện nay không ghi là bạn trở thành đối tượng nộp thuế từ ngày tháng năm cụ thể, mà ghi là từ SAU NGÀY NHẬN ĐƯỢC Quyết định. Nếu Quyết định gửi qua bưu điện thì ngày nhận được Quyết định là ngày ký nhận phong bì. Nhưng nếu Quyết định gửi vào hộp dữ liệu điện tử (datová schránka) thì ngày nhận là ngày Sở thuế gửi Quyết định, đồng thời cũng là ngày ra Quyết định. Vì vậy nếu trên Quyết định ghi ngày 27/2/2017 thì bạn sẽ trở thành đối tượng nộp thuế từ ngày 28/2/2017.

Theo Bảo Ngọc


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz