EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | "In hóa đơn nhưng không gửi" - cầm dao đằng lưỡi

"In hóa đơn nhưng không gửi" - cầm dao đằng lưỡi

Một số người kinh doanh đang lùng mua các máy tính tiền có nút tùy chọn "In hóa đơn gửi" và "In hóa đơn không gửi" mà không hình dung được tác hại của nó.

1. "Tự tay bóp cổ"
"In hóa đơn không gửi" đồng nghĩa việc đang tạo ra bằng chứng việc trốn thuế. Ai dám chắc những hóa đơn đưa cho "khách quen" sẽ không đến tay những người không mong muốn.

2. "Lạy ông tôi ở bụi này"
Trên mỗi hóa đơn gửi lên có số thứ tự hóa đơn. Lạm dụng việc "In hóa đơn không gửi" sẽ tạo ra chuỗi thứ tự hóa đơn không liên tục (1 - 2 - 3 - 15 - 16 - 17... ). Đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc bị điều tra, những hóa đơn kia đã đi đâu.

3. "Một hóa đơn đủ kết tội"
Trên mỗi hóa đơn đều có thứ tự hóa đơn, việc lạm dụng "In hóa đơn không gửi" sẽ dẫn đến việc số hóa đơn gửi lên ít hơn số thứ tự hóa đơn in ra. Chỉ cần xem hóa đơn in ra và đối chiếu với số lượng hóa đơn đã gửi lên là đủ kết luận việc gian lận.

4. Trong thời gian ngắn trước mắt, Sở Thuế sẽ “mắt nhắm mắt mở“ về các sai phạm để tránh căng thẳng nhưng điều đó không có nghĩa là mãi mãi.

Theo Đỗ Hoàng Minh/FB


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz