EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | DPH là gì?

DPH là gì?

DPH là ba chữ viết tắt của :  Daň z Přidané Hodnoty  (Thuế giá trị gia tăng).

Sau đây là những thông tin cơ bản nhất để giúp mọi người có thể hiểu về DPH. 

1- Ai là người trả DPH :

Tất cả các đối tượng kinh doanh và đã đăng ký và nhận được giấy của phòng thuế "osvědčení o registraci DPH" tức là đã có số DIČ ,

2- Đăng ký số DIČ như thế nào :

Có 2 cách :
- Đăng ký tự nguyện : các bạn liên hệ với Phòng (Sở) Thuế và đăng ký online hoặc trực tiếp để trở thành người trả DPH. 
Phòng (Sở) Thuế có thể yêu cầu các giấy tờ bổ sung, chẳng hạn Hợp đồng mua bán với các công ty, đối tượng đã là người trả DPH hoạt động trong một nước EU khác ( từ 1.1.2010).

- Khi các bạn đạt được doanh thu 1000.000 Kč  (mức doanh thu tính trong 12 tháng liên tục) hoặc nếu sớm hơn thế thì trong vòng 15 ngày các bạn phải đi đăng ký để trở thành người trả DPH. Nếu không làm việc này Phòng (Sở) Thuế có thể phạt các bạn 10% tổng thu nhập trong suốt thời gian mà đúng ra các bạn đã phải là người trả DPH nhưng chưa làm.

3. Bên Mua và bên Bán với đối tượng trả DPH :

Khi cả 2 đều là người trả DPH : 
Người bán ghi giá tiền cơ bản (1000 Kc ) và DPH 21% ( 210 Kc ). Tổng người mua sẽ trả cho người bán là 1210 Kč. Người bán sẽ trả cho nhà nước 210 Kč. 
Lưu ý chỗ này : nếu bên bán không trả 210 Kč cho nhà nước thì Phòng (Sở) Thuế sẽ ép bên mua trả thay - trong trường hợp này người mua phải trả 2 lần. Vì thế, mọi người nên kiểm tra người bán hàng của mình có OK không nhé !

4. Khi bên bán chưa là người trả DPH thì không được ghi hoá đơn có DPH cho người mua hàng . 
Ngược lại người mua hàng mặc dù là người trả DPH khi mua hàng của người không trả DPH thì không được áp dụng DPH đầu vào của mình .

5. Khi nào phải trả DPH cho nhà nước : 
- Trả theo tháng ( měsíční plátcem ) 
- Trả theo quý ( čtvrtletní plátcem ) 
Trong Giấy quyết định của Phòng (Sở) Thuế, các bạn sẽ được ghi rõ là trả theo tháng hay theo quý. 
DPH phải nộp cho Phòng (Sở) Thuế chậm nhất vào ngày 25 của tháng tiếp theo.

6. Báo cáo kiểm tra DPH hàng tháng :

Tất cả các đối tượng trả DPH phải gửi báo cáo tháng (kontrolní hlášení) cho Phòng (Sở) Thuế  chậm nhất là ngày 25 của tháng tiếp theo. 
Phần này làm qua hòm thư điện tử (datové schránky) mà các bạn nhận được từ bưu điện. 
Nếu không báo cáo hoặc báo cáo chậm cũng sẽ có thể bị phạt. 

7. Các thang của DPH 
- Thang cơ bản :21%
- Thang giảm số 1 : 15%
- Thang giảm số 2 : 10 %

Ví dụ : 
Hàng vải, giày dép .... : 21%
Hàng thực phẩm, đồ uống ( trừ rượu ) : 15%
Sách vở và một số đồ y tế, vé xem : 10%
Trong bộ Luật về thuế DPH có bản danh sách cụ thể hàng hoá và dịch vụ sẽ thuộc về nhóm DPH theo thang nào. 
Trong thực tế kinh doanh có thể gặp những vấn đề phát sinh thì chúng ta sẽ xử lý sau. 

Theo Bonni Nguyen


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz