EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Cảnh báo về cách đánh số phiếu bán hàng

Cảnh báo về cách đánh số phiếu bán hàng

Một số bà con đến giờ chót mới lắp máy tính tiền để vào EET và khi bán hàng thì số thứ tự của phiếu đánh từ số 1 trở đi. Nhưng đúng luật mà nói thì bà con phải có máy tính tiền từ khi bắt đầu bán hàng rồi. Nếu bảo là tôi mới thay máy thì Sở Thuế có thể vặn lại là thế thì máy cũ in ra cái gì, có giữ lại cái gì không, nếu nói tôi chả giữ gì cả thì cũng toi như thường:( Vì thế cách đơn giản nhất là ta đặt số thứ tự chạy theo từng tháng. Ví dụ trong tháng 3 của năm 2017 thì phiếu của tôi sẽ có số thứ tự kiểu như 201703110100001, tạm hiểu là năm 2017, tháng 03, cửa hàng 11, kasa 01, số thứ tự đánh từ 1 trở đi là 00001 (chắc là 100 nghìn phiếu sẽ đủ cho một tháng).

Việc đánh số là việc của từng chương trình, nếu chương trình thông minh thì sẽ cho ta đặt mẫu để đánh số, ví dụ ta có thể định nghĩa một cái mẫu dạng như [ROK][MESIC][PROVOZOVNA][KASA][00000]. Nhưng việc này phải hỏi người cung cấp phần mềm.

Nếu Sở Thuế hỏi đến mà tờ phiếu đầu tiên của bà con trong ngày 1/3/2017 lại đánh số là 499 chẳng hạn thì Sở Thuế hẳn sẽ thắc mắc rằng 498 cái phiếu trước của ông bà là cấp từ ngày nào thế, vì 498 phiếu chắc chỉ đủ bán hàng 10 ngày, bán hàng hôm 1/2 thì phiếu bán hàng đánh số kiểu gì, dùng kasa dạng gì. Khi đó sẽ “lòi đuôi chuột“ và không biết phải giải thích thế nào.

Tất nhiên nếu Sở Thuế lôi ra kiểm tra kỹ lưỡng thì thế nào cũng chết. Nhưng ít ra thì cũng nên theo lời người xưa đã dạy là "ăn vụng phải biết chùi mép". Các bác viết phần mềm cũng đừng chửi tôi là chọc đểu nhá, chia sẻ kinh nghiệm xương máu với bà con thôi.

Theo Bảo Ngọc

 


 

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz