EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Khi nào bắt đầu nộp tạm ứng bảo hiểm, nếu đã tốt nghiệp trung học?

Khi nào bắt đầu nộp tạm ứng bảo hiểm, nếu đã tốt nghiệp trung học?

Năm nay, có khoảng 70 nghìn thanh niên sẽ tốt nghiệp trung học. Nếu học tập kết thúc, ai tốt nghiệp các trường trung học phải chuẩn bị tinh thần là bắt đầu phải tự trả tiền tạm ứng cho bảo hiểm xã hội và y tế. Sau đây chúng tôi sẽ nêu rõ khi nào và ai sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đó và ai thì chưa.

Nhà nước sẽ trả bảo hiểm y tế cho sinh viên tới 26 tuổi. Nhà nước không thu tiền bảo hiểm xã hội trong suốt quá trình học tập của sinh viên. Với các sinh viên tốt nghiệp trung học, nhà nước trả BHYT thay cho họ cả trong dịp nghỉ hè. Nhưng không phải cho tất cả mọi người.

Học tiếp, nhà nước sẽ trả

Sau khi kết thúc trung học, nhà nước trả BHYT cho các sinh viên đã tốt nghiệp đến hết ngày 31.8. Nếu sinh viên đó trong thời gian nghỉ hè, sau khi tốt nghiệp và ko đi học nữa, mà làm việc có thu nhập cả tháng hay nhận trợ cấp thất nghiệp cả tháng hay trợ cấp cho việc học để thay đổi trình đô chuyên môn, thì nhà nước sẽ không trả thay cho sinh viên đó BHYT của tháng đó.

Tất nhiên, nếu sinh viên sau khi tốt nghiệp trung học vẫn tiếp tục học ở một trường trung học nào khác hay học đại học, nhà nước vẫn trả bảo hiểm cho người đó và không cần biết là khi nào thì bắt đầu đi học. Ở nhiều trường đại học, năm học bắt đầu từ 1.9, nhưng nếu có muộn hơn, cũng không ảnh hưởng đến việc thanh toán bảo hiểm bằng tiền của nhà nước.

Không học tiếp, phải tự trả bảo hiểm

Với các sinh viên đã tốt nghiệp, người nào không đi học tiếp, thì đúng ngày 31.8 nhà nước chấm dứt trả BHYT cho họ, họ sẽ phải tự trả bảo hiểm.

Điều này có giá trị cho cả các sinh viên đã thi tốt nghiệp nhưng chưa đủ điểm tốt nghiệp và phải thi lại. Nhà nước sẽ trả bảo hiểm cho họ tới cuối tháng 8, mặc dù kỳ thi lại sẽ tổ chức tận trong tháng 9, nghĩa là từ 1.9 sinh viên phải tự trả BHYT.  

Làm việc, kinh doanh hay đăng ký chờ việc ở phòng lao động?

Nếu từ 1.9, bạn có việc làm, thì chủ việc sẽ trả bảo hiểm y tế và xã hội cho bạn.

Nếu bạn quyết định độc lập kinh doanh, bạn có nghĩa vụ phải thông báo lức bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình cho cơ quan bảo hiểm y tế và xã hội và bắt đầu phải đóng tiền tạm ứng cho 2 loại bảo hiểm đó.

Nhưng không phải tất cả mọi người sau khi tốt nghiệp trung học đều có tương lai rõ ràng và nhiều người sau đó đã phải tới phòng lao động đăng ký tìm việc. Nếu  ai đó có tên trong danh sách chờ việc ở phòng lao động, nhà nước sẽ trả BHYT cho người đó.  

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Sinh viên trên tuổi 18 có thể cân nhắc việc đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện.  „Thời gian đi học từ 1.1.2010 sẽ không được tính vào tổng thời gian cần thiết có đóng bảo hiểm để được nhận lương hưu và để tính mức lương hưu. Với các sinh viên, làm việc cả trong lúc đi học, thì sẽ được cộng thời gian làm việc để tính toán việc nghỉ hưu, nếu như có tham gia đóng bảo hiểm. Nếu sinh viên nào muốn được tính cả thời gian đi học vào tổng thời gian cần thiết để tính toán hưu trí, khi đã đủ tuổi trưởng thành thì có thể đăng ký trả bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Bạn có thể đăng ký đóng bảo hiểm hưu trí ở phòng BHXH khu vực theo địa chỉ cư trú.

Mức đóng tối thiểu trong năm 2017 là 1977 korun mỗi tháng và có thể xin hủy bất cứ lúc nào.

Nguyen Doan Truong – Novinky

 

 


Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz