EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Bạn cần biết / Nutno znát | Thời hạn bảo hành cho hàng đặt tại Séc được kéo dài

Thời hạn bảo hành cho hàng đặt tại Séc được kéo dài

Những khách mua hàng đặt sẽ không bị thiệt thòi như khách hàng bình thường mua hàng thông thường tại cửa hàng, theo sửa đổi mới của luật dân sự có hiệu lực từ ngày 23 tháng 2 năm nay

Những sản phẩm được sản xuất theo đặt hàng từ trước đến giờ chỉ có thời hạn bảo hành là 6 tháng trong khi những loại sản phẩm thông thường khác bán tại cửa hàng lại có thời hạn bảo hành là 24 tháng. Sửa đổi mới đã hợp nhất thời hạn bảo hành và tất cả các sản phẩm từ giờ có giá trị bảo hành 24 tháng.

"Cho tới nay, những người tiêu dùng chẳng hạn như khi mua kính cận, áo cưới hoặc đặt đóng chạn bếp đều bị trong hoàn cảnh bất lợi nếu phát hiện ra lỗi sau 6 tháng", Bà Martina Vernerová, phụ trách mục tư vấn người tiêu dùng của tạp chí dTest phát biểu.

Sửa đổi mới của đạo luật mang lại sự thay đổi tốt hơn hẳn cho người tiêu dùng.

"Nếu từ ngày 23 tháng 2 quý vị có đặt sản xuất thì nghiễm nhiên quý vị được quyền có bảo hành cho mặt hàng đó với thời hạn 24 tháng. CH Séc về lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng sẽ ngang tầm của liên minh Châu Âu ," bà Vernerová nói.

Với những hợp đồng được kí kết trước ngày 23.2 thì luật cũ vẫn còn giá trị, tức là thời hạn bảo hành chỉ là 6 tháng. Có kéo dài hơn hay không chỉ phụ thuộc vào quyết định của nhà sản xuất.

TN

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz