EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR

Học vấn trước tuổi đi học

Bộ Luật số 561/2004 về học vấn trước trước tuổi đi học, học vấn cơ sở, trung học, cao đẳng chuyên môn và các trình độ học vấn khác (Luật trường học).

Đọc thêm...

Siêu thị phải đóng cửa 7 ngày lễ trong năm

Luật mới đã được Hạ viện thông qua ngày thứ Ba, luật này cấm các siêu thị mở cửa ngày 1/1 (năm mới) hay 28/10 (Quốc khánh CH Czech),

Đọc thêm...

Chi phí thành lập công ty TNHH giảm bất ngờ

Việc thành lập công ty TNHH ( s.r.o.) sẽ rất dễ dàng và rẻ hơn nhiều theo như quy định của Luật mới sửa đổi về lệ phí tòa án, đã được Tổng thống ký duyệt ngày thứ Ba.

Đọc thêm...

Những trường hợp nào bị cấm xuất cảnh?

Theo Điều 21 văn bản hợp nhất Nghị định số 07/VBHN-BCA ngày 31/12/2015 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam,

Đọc thêm...

Lăng mạ cảnh sát hay nhân viên nhà nước sẽ bị phạt 10 nghìn

Lăng mạ, xỉ nhục công an hay nhân viên nhà nước sắp tới sẽ phải trả giá rất đắt.

Đọc thêm...

Tài sản thừa kế, quà tặng và giải thưởng xổ số đều phải khai báo từ đầu năm tới

Từ năm tới, ai có thu nhập, những khoản thu đó được miễn trả thuế sẽ phải khai báo cho sở thuế.

Đọc thêm...

Sinh viên làm thêm mùa hè được hoàn trả tiền thuế thu nhập

Đa số sinh viên đều có thu nhập từ công việc làm thêm trong dịp nghỉ hè, hay thậm chí trong cả năm.

Đọc thêm...

Sẽ bị phạt hành chính nặng hơn nếu vi phạm lặp lại

Trong tương lai, những người nào vi phạm các lỗi hành chính nhỏ nhiều lần, sẽ bị nghiêm trị.

Đọc thêm...

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz