EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Sinh viên làm thêm mùa hè được hoàn trả tiền thuế thu nhập

Sinh viên làm thêm mùa hè được hoàn trả tiền thuế thu nhập

Đa số sinh viên đều có thu nhập từ công việc làm thêm trong dịp nghỉ hè, hay thậm chí trong cả năm.

Nếu làm thêm chỉ trong thời gian hè, với thu nhập dưới 10 000 korun một tháng, đối với sinh viên tốt nhất nên ký Thỏa thuận thực hiện công việc (dohoda o provedení práce - DPP).

Những sinh viên cùng một lúc làm việc ở nhiều nơi mà mức thu nhập không có giới hạn, thì phải khai thu nhập để trả thuế (Daňové přiznání). Đa số thường được nhận lại từ sở thuế khoản tiền thuế đã nộp vượt quá lên so với khoản thuế phải nộp.

Sinh viên có thu nhập hàng tháng dưới 10 nghìn korun thường không phải nộp thuế thu nhập.

Sinh viên đi làm thêm thường làm việc theo DPP. Theo luật họ chỉ được phép làm việc tối đa 300 giờ trong năm ở một nơi làm việc. Sau đó, cả người làm thêm và người chủ việc đều không phải trả tiền bảo hiểm y tế và xã hội.

Nhờ chính sách miễn trừ thuế cho người làm công và đồng thời lại là sinh viên, nên người làm thêm là sinh viên có thu nhập dưới 10 nghìn korun hàng tháng sẽ không phải trả thuế thu nhập. Nếu sinh viên đó ký vào tờ khai màu hồng – Tuyên bố của người làm công phụ thuộc (làm thuê), nhờ đó mà có quyền được miễn trừ thuế, thì sẽ được nhận toàn bộ số tiền công ( không bị trừ đồng nào).

Mỗi sinh viên có quyền được miễn trừ thuế như là 1 người trả thuế với giá trị là 2070 korun hàng tháng, cộng thêm 335 mỗi tháng là khoản ưu tiên cho sinh viên. Để được giảm miễn trừ thuế sinh viên đó phải trình chứng nhận đang đi học do trường đại học cấp.

Khai thuế thu nhập

Thỏa thuận thực hiện công việc phải được ký kết bằng văn bản, luật pháp đã quy định từ năm 2011. Việc ký kết Thỏa thuận rất cần thiết, tránh tội làm chui, vì nếu không có bản Thỏa thuận làm việc, hình phạt sẽ rất lớn.

Trong DPP phải ghi rõ thời gian làm việc và tiền công.

Trước khi làm việc, người làm thêm cần phải ký tờ Tuyên bố trả thuế màu hồng. Nếu không ký tờ đó, người làm thêm sẽ nhận tiền ít hơn vì chủ việc làm đã trừ bớt đi khoản thuế thu nhập.

Nếu chủ doanh nghiệp đã trả thuế thu nhập, sau khi kết thúc Thỏa thuận việc làm, người làm thêm sẽ được người chủ việc cấp giấy chứng nhận thu nhập từ công việc phụ thuộc hay tự mình phải yêu cầu được cấp. Và trên cơ sở đó sẽ tự khai thu nhập khi sang năm mới. Nếu sinh viên đó không có khoản thu nhập nào khác, sẽ được sở tài chính hoàn trả lại khoản thuế mà chủ việc làm đã đóng thay cho sinh viên.

Quyết toán thu nhập hàng năm

Khả năng khác, làm thế nào để nhận lại khoản chênh lệch thuế, là cuối năm sinh viên yêu cầu người chủ việc cấp cho bản quyết toán thu nhập của năm đó. Trong trường hợp này, sinh viên làm thêm không phải nộp tờ khai thuế thu nhập và chủ việc sẽ trực tiếp hoàn trả lại cho sinh viên khoản tiền đã bị trừ để nộp thuế.

Sinh viên chỉ được phép yêu cầu quyết toán cuối năm từ người chủ việc làm cuối cùng trong năm đó, với điều kiện là ở các chủ việc làm trước đó sinh viên đã ký Tuyên bố là người trả thuế và không che giấu nơi làm việc nào cả.

Sinh viên làm thêm ở nhiều nơi cùng thời điểm trong một tháng có nghĩa vụ phải nộp tờ khai thu nhập. Ví dụ là làm thêm ở một nơi vào buổi sáng, buổi chiều lại làm ca thứ hai ở nơi khác.

Nguyen – Theo PrávoTin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz