EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Chi phí thành lập công ty TNHH giảm bất ngờ

Chi phí thành lập công ty TNHH giảm bất ngờ

Việc thành lập công ty TNHH ( s.r.o.) sẽ rất dễ dàng và rẻ hơn nhiều theo như quy định của Luật mới sửa đổi về lệ phí tòa án, đã được Tổng thống ký duyệt ngày thứ Ba.

Chi phí cho việc thành lập công ty TNHH sẽ giảm từ 11 300 korun xuống chỉ còn 2700 korun ( tương đương 100 euro), đó là một trong những điều kiện của EU để được sử dụng tiền từ Quỹ cơ cấu tổ chức và đầu tư của EU.

Hiện nay, khoản phí thành lập công ty TNHH ở Czechia nhiều gấp ba lần khoản tiền mà Hội đồng châu Âu quy định. Tiền trả cho công chứng viên ít nhất là 4000 korun để thảo hợp đồng thành lập công ty, sau đó là 6000 korun lệ phí đăng ký vào danh bạ tòa thương mại. Lệ phí đăng ký hoạt động kinh doanh ở phòng kinh doanh là 1000 korun. Nếu để công chứng viên nộp hồ sơ đăng ký vào tòa thương mại thi tiền công sẽ là 300 korun.

Thay đổi thúc đẩy công kinh doanh

Mục đích của thay đổi trên là hỗ trợ phát triển kinh doanh. Bộ Tư pháp vì thế sẽ thất thu khoảng từ 23 đến 35 triệu korun một năm.

Theo lật mới, việc đăng ký vào danh bạ thương mại công khai của các hiệp hội, tổ chức từ thiện và các tổ chức hoạt động vì lợi ích cộng đồng sẽ được miễn phí. Các hiệp hội từ bây giờ đã có thể yêu cầu tòa án để được miễn phí đăng ký vào danh bạ thương mại.

Nguyen Doan - Novinky, ČTK

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz