EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 2)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 2)

4/ Tài chính đảm bào cần thiết trong thời gian cư trú

Khi xin cấp thị thực nhập cảnh vào Czech cho bản thân và cho người thân (theo giấy mời), bạn phải nộp kèm theo đơn một số giấy tờ cần thiết theo quy định cho Bộ Nội vụ. Trong số giấy tờ đó có giấy chứng minh về khả năng tài chính cần và đủ để bạn cư trú trên đất Czech.

Để chứng minh bạn có tài chính đảm bảo cho cuộc sống của mình ở Czech bằng cách như sau:

Khoản tài chính cần phải có tương đương:

1) 0,5 lần khoản tiền tối thiểu để tồn tại, được xác định theo quy định pháp lý riêng biệt đó là theo mục 6) khoản §5, điều 1 luật số 110/2006, bộ luật về mức sống và tồn tại tối thiểu ( tiếp theo chỉ viết là mức tồn tại tối thiểu) cho 1 ngày cư trú, nếu như thời gian cư trú không vượt quá 30 ngày,

2) 15 lần mức tồn tại tối thiểu, nếu thời gian cư trú vượt quá 30 ngày (1 tháng), ngoài ra là cứ thêm mỗi tháng sống ở Czech thì mức này phải cộng thêm 2 lần mức tồn tại tối thiểu,

3) 50 lần mức tồn tại tối thiểu, nếu cư trú ở Czech với mục đích kinh doanh và vượt quá 90 ngày.

Để dễ tính toán lượng tài chính, trước tiên chúng ta phải biết mức tối thiểu để sống và để tồn tại theo quy định là bao nhiêu?

- Nhà nước quy định mức tối thiểu để sống cho mỗi cá nhân trong năm 2017 là 3410 korun/ tháng.

(bảng thống kê mức sống tối thiểu cho các thành viên tiếp theo trong gia đình ở phần sau)

- Mức tối thiểu để tồn tại cho mỗi cá nhân chỉ là 2200 korun/ tháng.

A. Tài chính cần thiết để cư trú dài hạn với mục đích học tập, nghiên cứu, chữa bệnh, văn hóa, thể thao :

người nước ngoài phải chứng minh nguồn tài chính ít nhất bằng 15X mức tồn tại tối thiểu (theo nghị định của chính phủ số 409/2011 mức tồn tại tối thiểu, là 2200 korun), nếu thời gian cư trú quá 30 ngày (1 tháng), ngoài tháng đầu tiên với mỗi tháng cư trú tiếp theo phải cộng thêm khoản bằng 2x mức tồn tại tối thiểu, ví dụ sinh viên đại học :

Số tiền cho 1 học kỳ, từ 1.9. – 28.2. (6 tháng) sẽ là : (15x2200)+(5x2x2200) = 33 000 + 22 000 = 55 000 korun

Số tiền cả năm học – từ 1.9. – 31.8. (12 tháng) sẽ là : (15x2200)+ 11x2x2200)= 33 000 + 48 400 = 81 400 korun.

* Trẻ em dưới 18 tuổi thì số tiền chỉ bằng ½.

Chứng minh tài chính bằng hình thức :

- Trích lục từ tài khoản ngân hàng – giấy chứng nhận số dư tài khoản hay các tài liệu khác…

- Thẻ thanh toán quốc tế kèm theo giấy báo số dư trong tài khoản

- Sinh viên có thể trình giấy chứng nhận đã thanh toán các khoản chi phí liên quan đến học phí và cư trú của trường…

- Chứng từ đã thanh toán các dịch vụ cần thiết liên quan trong thời gian cư trú hay giấy chứng nhận các dịch vụ đó được miễn phí hay giấy mời đã được cảnh sát ngoại kiều chứng thực.

B. Tài chính cần thiết cho cư trú với mục đích :

  1.  kinh doanh
  2.  đoàn tụ gia đình
  3.  thường trú ở các quốc gia trong EU (rezident -ES). 

Tài chính dành cho các trường hợp trên được tính toán, xem xét trên cơ sở các quy chế đặc biệt của Luật cư trú và đó là giấy chứng minh tổng số thu nhập hàng tháng của người làm đơn xin cư trú và những người khác chung sống với người đó (tổng thu nhập hàng tháng của người xin cư trú, gia hạn cư trú và các thành viên ăn theo trong gia đình, cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình).

Số tiền đó không được phép thấp hơn tổng các mức sống tối thiểu của người làm đơn và các thành viên khác trong gia đình theo bảng tính dưới đây tùy theo lứa tuổi và theo mức chi phí tối đa cho nhà ở.

Thu nhập này được tính theo luật về mức sống và mức tồn tại tối thiểu, phải đều đặn hàng tháng, mà không được tính vào đó thu nhập chỉ 1 lần, trợ cấp cho trẻ em, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp học tập thay đổi nghề nghiệp, các khoản tiền trợ giúp lúc khó khăn …và không thể chỉ trình giấy báo số dư trong tài khoản ngân hàng.

Nếu người làm đơn có thu nhập cao hơn mức quy định, có thể đủ chi trả các chi phi cho cả gia đình, thì các thành viên khác không phải chứng mình thu nhập.

Với những người có cư trú dài hạn (2 năm) với mục đích kinh doanh, thì giấy chứng minh thu nhập do sở thuế cấp, đó là giấy thông báo thu nhập, mức đóng thuế (platební výměr) trong kinh doanh của năm tài chính trước khi đệ đơn gia hạn cư trú. Và mức thu nhập đó phải ít nhất là tương đương với mức tài chính đã quy định dưới đây.

a) Tài chính để sống tính theo mức sống tối thiểu hàng tháng - quy định cho năm 2017:

- Mức sống tối thiểu cho mỗi cá nhân là 3410 korun ( độc thân)

- Mức sống tối thiểu của người lớn thứ nhất trong gia đình là 3140 korun

- Mức sống tối thiểu của người lớn thứ 2 và người lớn tiếp theo sống chung trong gia đình là  2830 korun

- Mức sống tối thiểu dành cho trẻ em dưới 6 tuổi là 1740 korun

- Mức sống tối thiểu dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi là 2140 korun

- Mức sống tối thiểu dành cho trẻ em từ 15 - 26 tuổi là 2450 korun

Tính tóan thu nhập của những ai :

  • Bố mẹ và con cái tuổi vị thành niên còn sống phụ thuộc bố mẹ
  • Vợ chồng hay bạn đời cùng giới tính được luật pháp công nhận
  • Bố mẹ và

- trẻ vị thành niên nhưng không sống phụ thuộc bố mẹ

- con đã trưởng thành nhưng vẫn sống chung với bố mẹ, không tính con lớn đã có gia đình hay sống với bạn đời hay với ai đó cùng nhà (nếu có văn bản cam kết không sống chung với nhau và không phải cùng nhau thanh toán các chi phí cần thiết cho cuộc sống).

- những người khác sống chung trong nhà, không kể những người chứng minh được rằng họ không chung sống lâu dài và có chi phí riêng.

Tất cả những người đó phải sống chung với người nước ngoài trên lãnh thổ CH Czech.

b) Chi phí nhà ở

Nghị định chính phủa số č. 449/2016 từ 1.1.2017 quy định chi phí nhà ở hàng tháng như sau:

  • 7 720 Korun cho 1 người,
  • 11 004 Korun cho gia đình có 2 người,
  • 14 896 Korun cho gia đình có 3 người,
  • 18 577 Korun cho gia đình có 4 người trở lên.

Nếu người nước ngoài có thể chứng minh được rằng chi phí nhà ở của mình và các thành viên khác trong thực tế khác với con số tính theo quy định trên, thì mức thu nhập cần thiết sẽ tính bằng tổng các mức sống tối thiểu ( theo số người) và mức chi phí nhà ở và các dịch vụ kèm theo trong thực tế. (theo hợp đồng thuê nhà và các dịch vụ khác).

Thu nhập sẽ phải đủ để trang trải cho các khoản a,b cộng với các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm y tế và xã hội.

*Kinh nghiệm cho thấy là mức thu nhập của người kinh doanh trong một năm, trường hợp độc thân gia hạn giấy tờ cư trú, mà không gặp phải trở ngại gì, thấp nhất khoảng 180 000 korun.

C. Hình thức văn bản chứng minh thu nhập

Giấy tờ chứng minh thư nhập hàng tháng của người nước ngoài ( trường hợp nếu có các thành viên ăn theo):

-        Thu nhập từ việc làm công ăn lương - Chứng nhận của chủ việc làm về mức lương tháng trung bình đã trừ thuế, bảo hiểm của 3 tháng trước, hay bảng lương.

-        Thu nhập từ kinh doanh cá thể - Giấy chứng nhận thu nhập, trả thuế từ năm tài chính trước đó do phòng tài chính cấp.

-        Thu nhập từ lãi của các công ty pháp nhân (ví dụ công ty trách nhiệm hữu hạn) nếu người nước ngoài là thành viên công ty, tiền lương thưởng nếu là chủ công ty…Giấy tờ đó do công ty cấp.

Nếu phải trình chứng nhận thu nhập của thành viên khác trong gia đình, người nước ngoài phải trình cả Bản Tuyên bố được phép tiết lộ thông tin từ sở thuế với đầy đủ dữ liệu cho mục đính thẩm tra mức thu nhập hàng tháng của thành viên trong gia đình.

(Còn nữa)

Nguyễn Doãn Trường


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz