EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 3)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 3)

II. Vấn đề hủy cư trú

Quan tâm hàng đầu của người nước ngoài cư trú ở Czech là giấy phép cư trú luôn phải chuẩn. Có những trường hợp bị hủy cư trú, ở các loại cư trú, kể cả cư trú lâu dài chưa hết thời hạn – (Trvalý pobyt – nhiều người quan niệm và nói đó là vĩnh trú, nhưng theo tôi dịch sang tiếng Việt như vậy không chính xác. Vĩnh trú là viết tắt của cư trú vĩnh viễn, thì sẽ thể không thay đổi và không thể hủy được, đó là loại cư trú của người có quốc tịch nước sở tại), và tại sao bị hủy cư trú?

Sau đây tôi tạm dịch những điều khoản quy định đến việc từ chối cấp phép cư trú lâu dài, hết hạn cư trú và hủy cư trú lâu dài trong bộ Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi :

1/ Những lý do để không cấp giấy phép cư trú, hết hạn và hủy giấy phép cư trú lâu dài (trvalý pobyt). 

Điều § 75

(1) Bộ Nội vụ từ chối đơn xin cấp phép cư trú lâu dài, nếu

a) người nước ngoài nộp giấy tờ giả mạo hay đã chỉnh sửa hoặc những giấy tờ có ghi những dữ liệu cơ bản cần thiết để xét duyệt đơn không phản ánh đúng sự thực,

b) trong trường hợp đa thê, cá nhân để NNN làm đơn xin cư trú với mục đích đoàn tụ gia đình đang sống với vợ khác,

c) người nước ngoài có tên trong danh sách những cá nhân không được hoan nghênh,

d) người nước ngoài khai báo sai sự thật khi phỏng vấn,

e) người nước ngoài không đáp ứng điều kiện vô tội hình sự,

f) người nước ngoài không trình giấy tờ về tài chính đảm bảo cho cư trú lâu dài trên lãnh thổ Czech,

g) Trong quá tình xét đơn phát hiện ra các vấn đề theo điều § 77 khoản 1 điều a) hay e), (xem ở dưới)

h) Trong quá trình xét đơn không thấy những lý do nêu trong đơn xin cư trú lâu dài theo điều § 66 hay không đáp ứng những điều kiện theo điều § 67 hoặc § 68,

(2) Bộ Nội vụ từ chối đơn xin cấp phép cư trú lâu dài, nếu

a) người nước ngoài có tên trong hệ thống thông tin của các quốc gia thỏa thuận (quốc gia thành viên)

b) người nước ngoài xin cấp phép cư trú lâu dài theo điều §66 không đáp ứng yêu cầu kiểm tra bệnh tật truyền nhiễm,

c) Trong khi xét đơn phát hiện ra những thực tế theo điều §77, khoản 2, chữ g),

d) người nước ngoài trong thời gian có giấy phép cư trú dài hạn cuối cùng trước khi đệ đơn xin cư trú lâu dài theo điều §68 không thực hiện đúng mục đích cư trú; lý do này sẽ không áp dụng nếu người nước ngoài chứng minh được rằng việc không thực hiện đúng mục đích cư trú đó có lý do chính đáng, có thời gian tạm để chờ đợi,

e) người nước ngoài đã đe dọa an ninh Czech hay đã có hàng động làm mất trật tự xã hội hay có nguy cơ là có thể sẽ đe dọa an ninh hoặc sẽ có hành động gây mất trật tự xã hội, hoặc

f) người nước ngoài đã đe dọa an ninh của một nước thành viên EU hay đã có hành động làm mất trật tự xã hội nước đó,

g) với điều kiện là quyết định này phải phù hợp với quan điểm về tác động của nó tới cuộc sống riêng tư hoặc gia đình của người nước ngoài.

(3) Bộ Nội vụ không nhất thiết phải xem xét những lý do theo khoản (1) hay (2), nếu việc cấp phép cư trú lâu dài sẽ có lợi cho CH Czech hoặc vì lý do hoàn thành các cam kết quốc tế.

(4) lý do theo khoản (2) chữ a) sẽ không phải xem xét nếu việc cấp phép cư trú lâu dài vì lý do nhân đạo hay vì những lý do đặc biệt khác.

(5) Trong trường hợp cấp giấy phép cư trú lâu dài theo khoản (3) hoặc (4), Bộ sẽ làm việc, thỏa thuận với quốc gia đã đưa tên người nước ngoài đó vào hệ thống thông tin của các quốc gia thành viên và sẽ xem xét đến các sự kiện dẫn đến việc đưa tên người nước ngoài vào hệ thống thông tin. Bộ sẽ thông báo cho quốc gia đã đưa tên người nước ngoài vào hệ thống thông tin về việc cấp giấy phép cư trú lâu dài cho người đó.

Điều § 76

Giấy phép cư trú lâu dài hết hạn khi :

- người nước ngoài trở thành công dân CH Czech,

- quyết định trục xuất người nước ngoài có hiệu lực pháp lý hay quyết định trục xuất hành chính được thực hiện,

- nếu như một nước thành viên EU đã công nhận người nước ngoài có tư cách cư trú lâu dài hợp pháp ở quốc gia thành viên EU đó, hay

- người nước ngoài đã chết hoặc quyết định của tòa tuyên bố người nước ngoài đó đã chết có hiệu lực.

(Còn nữa)

Người dịch : Nguyễn Doãn Trường ( nguồn : mvcz.cz)

Xem :

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 1)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi ( phần 2)


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz