EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật CH Séc / Zákony ČR | Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 6)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 6)

IV. Vị thế pháp lý của cư dân thường trú trong Cộng đồng châu Âu, trên lãnh thổ CH Czech (Rezident - ES).

Loại cư trú này rất quan trọng, cần phải có đối với những người có cư trú lâu dài ở Czech, nhưng muốn làm việc hợp pháp ở nước khác trong EU.

Điều §83

(1) Trong quyết định cấp phép cư trú lâu dài, bộ Nội vụ công nhận cho người nước ngoài tư cách pháp lý là cư dân sống lâu dài trong cả Cộng đồng châu Âu trên lãnh thổ CH Czech (sau đây gọi là " người thường trú trên lãnh thổ") nếu người nước ngoài

a) có đủ điều kiện là 5 năm liên tục cư trú trên lãnh thổ (§ 68),

b) không gây rối trật tự công cộng hoặc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu và

c) chứng minh có đủ tài chính cần thiết để thường trú trên lãnh thổ theo theo điều §71.

(2) Bộ Nội vụ công nhận vị thế người thường trú trên lãnh thổ CH Czech cũng sẽ công nhận cho người nước ngoài đã có cư trú lâu dài trên lãnh thổ, nhưng khi cấp phép cư trú đó vẫn chưa được công nhận vị thế đó, nếu người nước ngoài làm đơn yêu cầu và có đầy đủ các điều kiện theo khoản (1) ở trên.

(3) Bộ công nhận vị thế pháp lý cư dân thường trú trên lãnh thổ cho người nước ngoài đang có thẻ xanh (cư trú theo việc làm), nếu người đó đã có thẻ xanh và sồng 5 năm liên tục trên lãnh thổ các nước thành viên của Liên minh châu Âu và có thẻ xanh và sống liên tục trên lãnh thổ Czech. Đối với yêu cầu 5 năm cư trú liên tục trên lãnh thổ của các nước thành viên Liên minh châu Âu, sẽ không tính thời gian cư trú tại một nước thành viên Liên minh châu Âu, mà thời gian cư trú của người đó tại quốc gia cấp thẻ xanh lại ngắn hơn 18 tháng. Quy định này được áp dụng tương tự với các thành viên trong gia đình  người có Thẻ Xanh,  nhờ đó mà họ được phép đoàn tụ gia đình trên lãnh thổ của các nước thành viên của Liên minh châu Âu.

(4) Người nước ngoài đã bị bãi bỏ vị thế thường trú tại Czech (theo điều § 85 khoản 1, có quyền nộp đơn xin tái công nhận vị thế pháp lý đó, nếu thời gian tính từ ngày quyết định hủy bỏ tư cách pháp lý của cư dân trên lãnh thổ có hiệu lực đã kéo dài ít nhất 5 năm và người nước ngoài đó chứng minh có đủ tài chính đảm bảo cho thường trú trên lãnh thổ theo điều §71.

Bộ Nội vụ công nhận vị thế thường trú trên lãnh thổ cho người nước ngoài, nếu người đó lưu trú liên tục trên lãnh thổ trong một thời gian đã nêu trên (§ 68), không còn lý do để hủy bỏ tư cách pháp lý và nếu không có lý do về an ninh là người đó có thể làm mất trật tự công cộng hoặc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc của một quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu.

(5) Đơn đề nghị công nhận vị thế pháp nhân của người thường trú trên lãnh thổ nêu tại khoản 2 sẽ được điền theo mẫu in sẵn. Trong đơn người nước ngoài phải ghi rõ họ, tên, tên khác, tất cả họ trước kia, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch, mục đích cư trú trên lãnh thổ, địa chỉ, nơi cư trú, địa chỉ gửi thư, nếu khác với nơi cư trú, ngày nhập cảnh vào lãnh thổ và số và thời hạn hộ chiếu./.

Trên đây là một số thông tin quan trọng, có thể lý giải thắc mắc của các bạn cho những trường hợp giấy phép cư trú bị trục trặc. Ví dụ thời gian này, trên mạng xã hội, trong cộng đồng người Việt, nhiều người đưa tin là đã nhận thông báo của bộ Nội vụ về việc việc hủy cư trú của con cái mình, trường hợp các cháu có giấy phép cư trú tại Czech, nhưng lại sống và học tập ở Việt Nam, lâu ngày vắng mặt ở Czech.

Người dịch: Nguyễn Doãn Trường

Nguồn www.mvcr.cz

Nguồn : Cục Tị nạn và Chính sách Di trú (OAMP)

 

Xem thêm :

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 1)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 2)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 3)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 4)

Luật ngoại kiều số 326/1999 và một số thay đổi (phần 5)

 


Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz