EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật cư trú / Zákony o pobytu | Xin cấp quốc tịch Cộng hoà Séc và các thủ tục cần thiết- (Udělení státního občanství České republiky)

Xin cấp quốc tịch Cộng hoà Séc và các thủ tục cần thiết- (Udělení státního občanství České republiky)

Người nước ngoài định cư theo dạng thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc có thể xin cấp Quốc tịch Cộng hoà Séc. Kể cả người không mang quốc tịch của quôc gia nào và thường trú ở CH Séc cũng có quyền đệ Đơn xin cấp quốc tịch Séc.

Ai và với những điều kiện nào.

Bộ nội vụ có thể ( chứ không phải) cấp Quốc Tịch Cộng Hoà Séc theo Đơn đề nghị cho cá nhân ( người mang quốc tích nước khác hoặc không có), nếu cá nhân đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau :

 1. đến ngày đệ Đơn xin cấp quốc tịch đã có ít nhất 5 năm giấy phép cư trú theo dạng thường trú và sống chủ yếu, liên tục suốt thời gian trên ở Séc.

 2. chứng tỏ được rằng đã hủy bỏ được quốc tịch gốc của mình trước khi được cấp quốc tich Séc, điều kiện này không liên quan đến người không mang quốc tịch nước nào hay người đang có cư trú theo quy chế Tị nạn; Giấy chứng nhận hủy bỏ quốc tịch gốc của người làm đơn xin cấp quốc tịch Séc sẽ do người đó đề nghị giải quyết sau khi người đó đã được Bộ nội vụ Séc cấp cho : Lời hứa cấp quốc tịch Cộng hoà Séc.

 3. không bị kết án vì cố tình vi phạm tội hình sự trong 5 năm cuối( điều đó chứng minh bằng trích lục hình sự CH Séc, trích lục hình sự sẽ do Bộ nội vụ tự tìm hiểu bằng hình thức nối kết mạng theo các quy định đặc biệt và  người làm đơn không phải nộp trích lục đó).

 4. Chứng tỏ trình độ biết tiếng Séc khi tham gia phỏng vấn, tiếp xúc với cơ quan liên quan (người trước kia hay hiện nay đang mang quốc tịch CH Slovakia không cần).

 5. thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp lý đã sửa đổi về cư trú và nhập cảnh của người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc( Luật số 326/1999 bộ luật về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc  và các thay đổi khác của luật, theo tình thần của các quy định tiếp theo) và các nghĩa vụ theo quy định có bổ sung sửa đổi của bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí, thuế, các phụ phí, lệ phí.

Các điều kiện trên theo định của luật có thể được miễn trong việc cấp quốc tịch CH Séc: Bộ nội vụ có thể ( không bắt buộc) miễn cho người đệ đơn không cần phải có các điều kiện trên khi xin cấp quốc tịch CH Séc ở điểm số 1,2,4 và 5 với lý do theo quy định trong Luật ( xem phần sau). Từ các lý do khác không có theo quy định của Luật, mà người đệ đơn đưa ra sẽ không được chấp nhận để miễn phải có các điều kiện đã nêu trên. Riêng điều kiện số 3 sẽ không bao giờ được chấp nhận miễn. Điều kiện phải có cư trú 5 năm ở Séc dạng thường trú( trvalý pobyt) sẽ được miễn nếu người đó có thường trú ở CH Séc và

  • sinh ra trên đất Séc

  • hoặc đã sống trên đất Séc liên tục hơn 10 năm

  • hoặc truuwosc kia đã từng có quốc tịch CH Séc hay quốc tịch Liên bang Tiệp Khắc ( trước khi chia thành CH Séc và CH Slovakia)

  • là con nuôi của người có quốc tịch Séc

  • Có vợ ( chồng) là công dân CH Séc

  • hoặc có bố hoặc mẹ là công dân CH Séc

  • Chuyển sang CH Séc cư trú trước ngày 31.12.1994 theo lời mời của chính phủ Séc

  • Là người vô gia cư ( không mang quốc tịch nước nào cả) hoặc được chấp nhận cho sống ở Séc theo quy chế cho người tị nạn.

Chỉ chấp nhận được miễn trong trường hợp chưa đủ thời gian đã có thường trú, chứ không phải là không có thường trú. Trong mọi trường hợp thì người xin cấp quốc tịch CH Séc phải có giấy phép thường trú ( trvalý pobyt). Giấy phép thường trú do cảnh sát ngoại kiều quyết định cấp theo Luật số 326/1999 bộ luật về cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ CH Séc  và các thay đổi bổ sung khác của luật, và theo tinh thần của các quy định tiếp theo.

Việc xin hủy bỏ quốc tịch gốc có thể được miễn nếu như người xin cấp quốc tịch CH Séc có thường trú trên đất Séc, sống ở đó hơn 5 năm và có mối liên hệ thực sự với nước Séc và :

  • luật pháp của quốc gia mà người xin đang là công dân, không tạo điều kiện để người đó từ bỏ mối ràng buộc với quốc gia đó, hay quốc gia đó từ chối không cấp giấy từ bỏ quốc tịch gốc của người đó , hoặc

  • việc từ bỏ quốc tịch gốc gắn liền với các lệ phí quá lớn hay những vấn đề khác mà ở một đất nước dân chủ là những điều kiện quá đáng không chấp nhận được hoặc

  • việc đệ đơn xin hủy bỏ quốc tịch gốc của người đó có thể làm cho bản thân người đó hay người thân bị truy bức vì lý do chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, thành viên của tổ chức xã hội nào đó hay quan điểm chính trị, hoặc

Đơn xin cấp quốc tịch CH Séc nộp tại cơ quan hành chính Tỉnh, (ở Praha thì nộp ở các ủy ban quận, ở các tp Brno, Plzeň, Ostrava nộp tại các cơ quan hành chính thành phố - magistrát), theo địa chỉ thường trú của người viết đơn. Cơ quan liên quan khi nhận đơn sẽ cùng với người nộp đơn điền trả lời một số câu hỏi, bằng tiếp xúc chuyện trò trực tiếp sẽ kiểm tra trình độ hiểu biết tiếng Séc, sau đó đơn xin cấp quốc tịch Séc cùng với ý kiến của cán bộ có trách nhiệm thụ lý hồ sơ, cùng ý kiến của ủy ban hành chính địa phương - nơi người đó có hộ khẩu thường trú và các giấy tờ cần thiết khác sẽ được gửi lên Bộ nội vụ xem xét giải quyết, qua Cảnh sát ngoại kiều – CS ngoại kiều cũng cho ý kiến của mình. Bộ Nội vụ có thể sẽ mời nhân sự lên phỏng vấn trực tiếp.

Cần phải nộp các giấy tờ gì.

Cùng với Đơn xin cấp quốc tịch CH Séc, được viết một cách tự do ( không theo quy định pháp lý nào cả về nội dung, thường là người viết đơn là ai , về vấn đề gì, gửi cho các cơ quan nào, cần thiết nhất lý do nhưng ngắn gọn, cuối đơn ghi ngày viêt và ký tên), kèm theo các giấy tờ sau:

  • giấy trả lời các câu hỏi theo mẫu in sẵn về việc xin cấp quốc tịch CH Séc ( giấy đó nhận được và đã điền trả lời ở cơ quan nhận đơn, đã ký).

  • giấy Khai sinh ( hay giấy khai sinh và đặt tên thánh)

  • giấy Kết hôn ( nếu người xin đã có gia đình)

  • có thể là giấy tờ ly hôn hay giấy báo tử của vợ ( chồng)

  • giấy tờ chứng thự sự hủy bỏ quốc tịch gốc sẽ có hiệu lực khi hiệu lực của quốc tịch CH Séc bắt đầu hay giấy chứng thực đã hủy bỏ quốc tịch gốc, không liên hệ tới người vô gia cư hoặc các nhân được công nhận quy chế tị nạn trên đất Séc; người làm đơn sẽ xin cấp giấy chứng thực hủy bỏ quốc tịch gốc ( từ quốc gia mà mình đang mang quốc tịch) sau khi nhận được Lời hứa cấp quốc tịch CH Séc do Bộ Nội vụ cấp.

  • tiểu sử tóm tắt.

Giấy tờ từ nước ngoài phải do cơ quan tương ứng có trách nhiệm cấp (có đóng dấu ), nếu không có các thỏa thuận quốc tế khác và phải được dịch sang tiếng Séc nếu các giấy tờ đó được cấp bằng tiếng nước ngoài ( các giấy tờ cấp bằng tiếng Slovakia không phải dịch). Bộ Nội vụ có thể yêu cầu nhân sự trình các giấy tờ khác liên quan đến việc làm và hoạt động kinh doanh  ( các hợp đồng làm việc, trích lục thương mại, giấy phép kinh doanh, tờ khai báo thuế …), liên quan đến bảo hiểm y tế, hoàn thành nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội và các phụ phí hay lệ phí khác.

Vợ chồng có thể nộp chung Đơn xin cấp quốc tịch CH Séc. Cha mẹ hoặc một trong hai người có thể nộp đơn chung cho cả con dưới 18 tuổi. Nếu trong Đơn có xin cả cho con thì phải nộp kèm theo các giấy tờ sau:

  • giấy khai sinh của con.

  • giấy tờ chứng thự sự hủy bỏ quốc tịch gốc sẽ có hiệu lực khi hiệu lực của quốc tịch CH Séc bắt đầu hay giấy chứng thực đã hủy bỏ quốc tịch gốc, không liên hệ tới người vô gia cư hoặc các nhân được công nhận quy chế tị nạn trên đất Séc; người làm đơn sẽ xin cấp giấy chứng thực hủy bỏ quốc tịch gốc ( từ quốc gia mà mình đang mang quốc tịch) sau khi nhận được Lời hứa cấp quốc tịch CH Séc do Bộ Nội vụ cấp.

  • chỉ có bố hoặc mẹ đệ đơn xin cấp quốc tịch,  phải có giấy đồng ý của người thứ hai về sự thay đổi quốc tịch cho con , nếu trách nhiệm làm cha mẹ của người đó không bị hạn chế hay bị hoãn, hay nếu không bị hủy trách nhiệm làm cha mẹ hoặc mất khả năng trước các hành vi pháp lý ( phải nộp quyết định của Toà, kể cả trong trường hợp bố mẹ đã ly hôn), hoặc nếu không biết rõ nơi cư trú của người bố hay mẹ ở nước ngoài. Nếu cả bố và mẹ bị tước trách nhiệm làm cha mẹ hay sự thực hiện trách nhiệm làm bố mẹ bị hoãn hay hạn chế, hoặc họ không có khả năng thực hiện hành vi pháp lý hoặc không biết rõ về cư trú của họ ở nước ngoài, đơn sẽ do người được Toà chỉ định nộp , ví dụ là người đang chịu trách nhiệm nuôi trẻ đó.

Trẻ em dưới 18 tuổi có thể được cấp quốc tịch Séc mà không phụ thuộc cha mẹ ( có thể nộp tự nộp đơn riêng) trên cơ sở yêu cầu của người đại diện pháp lý. Các bước tiến hành cũng giống như khi bố mẹ làm đơn cho mình trong đó có yêu cầu cả cho con.

Các mẫu đơn.

Mẫu in sẵn : Tập hợp các câu hỏi liên quan về Đơn xin quốc tịch CH Séc, nhận được và điền trả lời tại cơ quan có thẩm quyền nhận đơn.

Lệ phí và thời hạn.

Lệ phí để cấp  „Chứng nhận cấp quốc tịch cộng hoà Séc“ là 10 000,- Koron ( số người ghi trong Chứng nhận đó có thể nhiều hơn 1 người, lệ phí nộp chung). Bộ Nội vụ có thể trong những trường hợp với lý do đặc biệt vì lợi ích quốc gia sẽ giảm lệ phí xuống còn 1000,- koron. Sẽ phải trả lệ phí đó khi Đơn được giải quyết chấp nhận, đó là khi được cấp Chứng nhận cấp quốc tịch CH Séc. Khi mới chỉ đệ đơn thì không phải trả lệ phí.

Thời hạn :

Cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi Đơn xin cấp quốc tịch CH Séc lên Bộ Nội vụ qua Cảnh sát Ngoại kiều trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn. Bộ Nội vụ xem xét và ra quyết định trong thời hạn 90 ngày từ khi nhận được hồ sơ. Trong vòng 6 tuần, khi đã cấp Chứng nhận được cấp quốc tịch CH Séc thì cơ quan thẩm quyền phải mời nhân sự đến để làm lễ tuyên thệ công dân.

Ks. Nguyễn Doãn Trường ( EIC)

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz