EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật cư trú / Zákony o pobytu | Chưa có thẻ cư trú có dữ liệu sinh trắc nhận diện ( biometrické údaje)

Chưa có thẻ cư trú có dữ liệu sinh trắc nhận diện ( biometrické údaje)

 

Người nước ngoài có cư trú ở CH Séc vẫn chưa được cấp thẻ có chứa các dữ liệu sinh trắc nhận diện. Bộ Nội vụ dự định từ tháng 1/ 5/20011 sẽ cấp thẻ cư trú cho công dân các nước thứ ba có cư trú dài hạn cũng như định cư ở CH Séc. Ông Pavel Novák, vụ trưởng thông tin và xuất bản bộ Nội vụ thông báo: Vì lý do kỹ thuật, việc đó chưa thể thực hiện được. Khi giải quyết gia hạn hay cấp cư trú, Bộ Nội vụ vẫn sử dụng tem (štítek) dán vào hộ chiếu như hiện nay và có giá trị 6 tháng. Sẽ không có vấn đề gì ảnh hưởng tới việc đi lại của người nước ngoài trong các nước thuộc khối Schengen. Thay đổi mới nữa là lệ phí cấp thẻ cư trú sẽ thực hiện ngay lập tức. Người lớn sẽ phải trả 2500 koron, trẻ em dưới 15 tuổi 1000 koron. Vì trục trặc kỹ thuật  trong vấn đề Thẻ cư trú có chứa các dữ liệu sinh học nhận diện chỉ là tạm thời, nên những người đã trả lệ phí ở mức mới như trên sẽ không phải trả thêm tiền khi làm thẻ cư trú mới có chứa dữ liệu sinh trắc nhận diện.

 

Lưu ý : Chỉ công dân các nước thứ ba có cư trú dài hạn hay định cư (không phải người Séc và người các nước khác trong EU), hay người nước ngoài được hưởng những qui chế bảo trợ của Liên hợp quốc, sẽ phải có thẻ cư trú có chứa các dữ liệu sinh trắc nhận diện. Nghĩa vụ có thẻ có dữ liệu sinh trắc nhận diện không liên quan tới công dân EU và người thân trong gia đinh họ. Những người nước thứ ba đang ở Séc với thị thực (víza) tạm thời  chưa phải thực hiện theo qui định này.

Ông Novák cho biết : Bộ Nội vụ có trên toàn Séc 21 cơ sở chuyên tiếp nhận các dữ liệu sinh trắc nhận diện. Trong số đó có 5 cơ sở ở tại Praha và 3 ở tỉnh Trung Séc ( xung quanh Praha). Người nước ngoài có thẻ cư trú vẫn còn giá trị và cấp trước 1.5 hãy yên tâm vì thẻ đó vẫn dùng đến hết thời hạn đã ghi trong thẻ. Sau đó sẽ được cấp thẻ mới có dữ liệu sinh trắc nhận diện.

Nguyễn Doãn Trường, nguồn Bộ Nội vụ Séc


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz