EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật cư trú / Zákony o pobytu | Một số vấn đề liên quan đến việc thẻ/giấy phép cư trú hết giá trị hiệu lực hoặc bị hủy giá trị hiệu lực.

Một số vấn đề liên quan đến việc thẻ/giấy phép cư trú hết giá trị hiệu lực hoặc bị hủy giá trị hiệu lực.

Chúng ta, cộng đồng người Việt đang sống, làm việc, học tập hay đơn giản là đi thăm người thân, đi du lịch tại CH Séc, thường gặp những trường hợp, rằng một người quen nào đó (hoặc cũng có thể là bản thân) bị hủy giấy phép cư trú. Trong trường hợp như vậy phải xử lý thế nào? Phải nhờ cậy ai? Để khỏi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân hoặc cả gia đình. Bài viết này, gồm hai phần, sẽ làm sáng tỏ vấn đề đó.

Trước tiên ta phải hiểu, rằng nước Séc là nhà nước pháp quyền. Bất cứ một vấn đề pháp lý nào cũng phải được giải quyết theo các điều luật đã được ban hành. Không cá nhân nào hoặc cơ quan hay tổ chức nào, có thể tùy ý quyết định sự vụ mà không căn cứ theo luật. Vì thế, biết và hiểu được luật pháp là một yếu tố hết sức quan trọng.

Người nước ngoài, sống trên lãnh thổ cộng hòa Séc, theo các loại hình cư trú khác nhau, có thể tạm chia thành ba loại : (1) ngắn hạn – trên cơ sở thị thực ngắn hạn (du lịch, thăm thân, công tác, làm việc ngắn hạn); (2) dài hạn (kinh doanh, học tập, lao động, đòan tụ gia đình); (3) định cư (có nơi dịch là vĩnh trú – theo nghĩa là được cư trú vĩnh viễn trên nước CH Séc). Tất cả các loại hình cư trú nói trên được thể hiện qua việc bộ nội vụ (hoặc cảnh sát ngoại kiều) dán loại visa tương ứng vào hộ chiếu của người nước ngoài. Các thi thực cư trú hoặc giấy phép cư trú đã cấp ra có thể bị hủy trong những trường hợp sau đây (chiểu theo điều § 117f, luật ngoại kiều) :

(1) Giá trị của thẻ cư trú bị chấm dứt (hết giá trị) khi :

a) thời hạn ghi trong thẻ cư trú đã hết

b) qua thông báo, rằng nó bị mất, bị lấy cắp hoặc bị hỏng

c) các quyết định đã có hiệu lực của tòa án về việc hạn chế hoặc hủy bỏ sự thích ứng (đáp ứng) của người nước ngòai cho các sự vụ pháp lý

d) quyết định hủy giấy phép cư trú của người nước ngoài đã có hiệu lực

e) người nước ngoài nhận quốc tịch Séc

f) người nước ngòai bị chết hoặc quyết định của tòa án, tuyên bố rằng người đó đã chết, có hiệu lực

g) các dữ liệu về nơi cư trú của người nước ngòai trên lãnh thổ bị hủy bỏ; Điều này không vận dụng cho trường hợp nếu người NN này là người có định cư trên lãnh thổ CH Séc theo điều § 83 luật ngoại kiều, từ lý do đang sống ở nước khác trong khối EU nên hủy địa chỉ cư trú tại Séc, hoặc là

h) ngày cấp thẻ /giấy phép cư trú mới trên cơ sở đơn yêu cầu gia hạn thời hạn có giá trị của thẻ/giấy phép cư trú, mặc dù thời hạn có giá trị của thẻ cũ vẫn chưa hết

(2) Bộ nội vụ (ra quyết định) hủy giá trị của thẻ /giấy phép cư trú, nếu như :

a) nếu thẻ bị hỏng tới mức, rằng các dữ liệu được ghi trong thẻ không thể đọc được (rõ ràng) hoặc sự đồng nhất của nó bị phá hủy,

b) thẻ mang những dữ liệu (thông tin) không đúng hoặc có những thay đổi trái phép trong đó,

c) ảnh (được dán trong thẻ) không giống với (không phải của) người mang thẻ này, hoặc là (theo điều §148 luật số 427/2010)

d) con chíp gắn trong thẻ sinh trắc không họat động,

(3) Nếu người mang thẻ/giấy phép cư trú có mặt (trực tiếp) và công nhận hòan tòan các lý do cho việc hủy giá trị của thẻ cư trú. Trong trường hợp này có thể thay bản quyết định với những lời giải thích cặn kẽ về lý do hủy thẻ cư trú bằng một tuyên bố của người mang thẻ với chữ ký của người đó, rằng người này đồng ý với việc hủy bỏ giá trị của thẻ cư trú. Trong trường hợp này đương sự (người nước ngoài) không có quyền làm bản khiếu nại (kháng án) nữa.

 Kỹ sư Nguyễn Kim Phụng


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz