EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật cư trú / Zákony o pobytu | Czech: Người nước ngoài sẽ bị tước quyền định cư, nếu phạm tội về ma túy

Czech: Người nước ngoài sẽ bị tước quyền định cư, nếu phạm tội về ma túy

Hạ viện CH Czech đã thông qua luật mới về tị nạn, theo luật này thì tư cách pháp lý của những người đã nhận được quy chế tị nạn hay được luật pháp bảo vệ sẽ có thay đổi.

Sau 5 năm cư trú liên tục, người tị nạn sẽ được nhận quy chế cư trú vĩnh viễn (định cư) và được phép tự do đi lại trong khu vực cộng đồng châu Âu (EU).

Đồng thời, luật mới cũng có những điều khoản để đơn giản việc hủy quyền định cư (trvalý pobyt) của người nước ngoài. Đó là, những người tị nạn đã được quyền định cư, sẽ bị mất cái quyền đó nếu vi phạm tội hình sự về ma túy ( bài viết này không nói rõ là tất cả những người nước ngoài có định cư hay chỉ những người trước đó có quy chế tị nạn?). Bộ luật mới này đã được chuyển lên Thượng viện để phê chuẩn.

Hiện nay, theo thông tin của Ủy ban về di trú thuộc Hạ viện, thì chỉ người nước ngoài bị kết án quá 3 năm vì tội cố tình vi phạm hình sự mới bị tước quyền cư trú dài hạn (dlouhodobé vízum) hay cư trú vĩnh viễn (trvalý pobyt).

Điều khoản nghiêm khắc này do Ủy ban an ninh đề nghị

Như vậy là Luật mới của Czech về cư trú đã được bổ sung 2 chỉ thị ( hướng dẫn áp dụp) từ luật chung châu Âu. Mục đích của thay đổi này nhằm xây dựng hoàn chỉnh cái gọi là Hệ thống tị nạn chung châu Âu, để tất cả các nước thành viên EU có cùng một chính sách về  vấn đề di trú, tị nạn.

Luật mới có mở rộng khả năng cả cho những người thuộc thành phần đang được bảo vệ theo quy ước quốc tế để họ có cơ hội nhận được quy chế định cư, sẽ giúp họ hội nhập hoàn toàn vào xã hội châu Âu. Luật mới còn mở rộng thêm khả năng giúp đỡ và bảo vệ những người tị nạn hay những người đang bị đe dọa bị hành hạ ở ngay tổ quốc của họ.

Nguyen Doan Truong– theo Novinky, ČTKTin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz