EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Luật pháp / Zákony | Tin luật pháp | Luật Việt Nam / Zákony Vietnamu | Cách chuyển tiền sang nước ngoài an toàn & đúng luật cho người VN định cư ở nước ngoài

Cách chuyển tiền sang nước ngoài an toàn & đúng luật cho người VN định cư ở nước ngoài

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối (viết tắt Nghị định 70/2014/NĐ-CP) quy định:

“Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác”.

Cũng theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP: “Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền”.

Thông thường để chuyển tiền ra nước ngoài tại các tổ chức tín dụng (ngân hàng) có 3 cách sau:

Cách 1: Phát hành Sec

Cách 2: Cấp giấy phép ngoại tệ cho cá nhân

Cách 3: Điện chuyển tiền.

Trường hợp muốn chuyển tiền ra nước ngoài 1 cách nhanh nhất, thuận tiện nhất là dùng phương pháp Điện chuyển tiền SWIFT (tức là người mua sẽ chuyển tiền của mình thông qua một ngân hàng trong nước cho tài khoản mở tại nước ngoài của người bán). Theo cách này thì người chuyển tiền sẽ phải chịu 3 loại phí (gồm hai loại phí cố định và một phí ngân hàng trung gian (nếu có):

- Phí cố định bao gồm: dịch vụ chuyển tiền (mức phí phụ thuộc vào từng ngân hàng, thông thường là 0,15%/giao dịch (tối thiểu là 5 USD) và điện phí (thông thường là 5%)

- Phí ngân hàng trung gian (nếu chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua một ngân hàng trung gian khác): Phí này tùy theo từng ngân hàng trung gian mà có các biểu phí khác nhau).

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn cần liên hệ với ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác để lựa chọn được phương án chuyển tiền tốt nhất.

Theo LS, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội/nguồn vne


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz