EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2016 – bản tin số 2

Chương trình tài trợ “Trợ giúp mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số” của Bộ Văn Hóa cho năm 2016 đã mở và thời hạn nộp đề án là ngày 31. 10. 2015. Thông tin chính thức đã được thông báo trên trang web Chính phủ:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-programu-podpory-rozsirovani-a-prijimani-informaci-v-jazycicich-narodnostnich-mensin-na-rok-2016-135266/

và trang web của Bộ văn hóa:

http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-programu-podpory-rozsirovani-a-prijimani-informaci-v-jazycich-narodnostnich-mensina-pro-rok-2016-266658/

Đây là chương trình tài trợ hướng tới việc phát hành báo chí, phát thanh và truyền hình bằng ngôn ngữ của dân tộc thiểu số.

Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi thêm xin liên lạc qua hòm thư Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   hoặc liên lạc trực tiếp với bà JUDr. Bartíková Blanka, Odbor médií a audiovize, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Tel: 257 085 215.

Chương trình tài trợ “Trợ giúp cho các hoạt động của các dân tộc thiểu số” của toàn thành phố Praha cho năm 2016 cũng đã mở và thời hạn nộp hồ sơ là từ ngày 2.11 đến ngày 11.11.2015. Thông tin cụ thể về chương trình tài trợ này có thể tìm trên trang web Chính phủ:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/grantove-rizeni-celomestske-programy-podpory-aktivit-narodnostnich-mensin-na-uzemi-hlavniho-mesta-prahy-pro-rok-2016-135361/

và trang web của thành phố Praha:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/narodnostni_mensiny/vyhlaseni_grantoveho_rizeni_na_rok_2016.html

Đ/c liên lạc trong trường hợp cần tư vấn:

Odbor sportu a volného času – oddělení národnostních menšin a cizinců, Jungmannova 35/29, Praha 1, kontaktní osoby: Mgr. Jana Hajná - tel. 236 002 599, e-mail – Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. nebo Ilona Fiedlerová – tel. 236 002 647, e-mail – Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nguyển Thanh Mai, Ban tài trợ „Trợ giúp mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số“ trực thuộc bộ văn hóa

Phạm Hữu Uyển, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz