EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Thông tin về phê duyệt các chương trình tài trợ năm 2016

1. Chương trình tài trợ “trợ giúp các hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số” của Bộ văn hóa

Toàn bộ kết quả đăng tại trang: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/Podpora_kulturnich_aktivit_prislusniku_narodnostnich_mensin_2018.pdf

Các đề án liên quan đến cộng đồng Việt nam: 2 đề án (1 của Hội người Séc gốc Việt và 1 của Info-Dráček) được xét duyệt với tổng số tiền 255.000 CZK.

2. Chương trình tài trợ “Trợ giúp mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số”của Bộ văn hóa

Toàn bộ kết quả đăng tại trang: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/mk_tisk_vysledky2016.pdf

Các đề án liên quan đến cộng đồng Việt nam: 1 đề án (“Hương sen” của Vietmedia)  được xét duyệt với tổng số tiền 400.000 CZK

3. Chương trình tài trợ “Giáo dục và đào tạo bằng ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số”của Bộ giáo dục

Toàn bộ kết quả đăng tại trang: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aktuality/msmt-cr/vzdelavani_jazyky_2016.pdf

Các đề án liên quan đến cộng đồng Việt nam: 4 đề án (1 của Trường phổ thông cơ sở Meteorologická,  1 của Khoa triết trường Đại học tổng hợp, 1 cho Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt và 1 của Trung tâm tiếng Việt Praha) được xét duyệt với tổng số tiền 1.947.088 CZK.

Phạm Hữu Uyển

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz