EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Nghiên cứu về cuộc sống của người nước ngoài tại Praha 10

Chào các bạn,

Hiện nay chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu và phân tích cuộc sống của người nước ngoài tại Praha 10, một phần của phân tích đó là điều tra bằng những câu hỏi người nước ngoài đang sống tại Praha 10. Những thông tin có được từ việc nghiên cứu đó sẽ giúp cho lãnh đạo Praha 10 tập trung, quan tâm giải quyết các vấn đề trong việc hội nhập của người nước ngoài.

Việc nghiên cứu thăm dò được thực hiện trực tuyến (on-line), mọi người tự trả lời câu hỏi trên mạng.

Mọi thông tin xem trên trang mạng : http://scac.cz/vyzkum-pro-mestskou-cast-praha-10/

Người sống tại Praha 10 và trả lời các câu hỏi sẽ được trả thù lao 120 korun.

Trân thành cảm ơn

Mgr. Viktorie KováčováTin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz