EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2017 – bản tin số 2

Chương trình tài trợ “Trợ giúp giáo dục bằng ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số, giáo dục đa văn hóa, giáo dục công dân a lịch sử thế kỷ 20” cho năm 2017 của Bộ giáo dục đã mở từ ngày 28. 11. 2016, thời hạn nộp đề án là 15 giờ ngày 10. 01. 2017.

Thông tin chính thức, tài liệu hướng dẫn và bản mẫu đề án đăng tại trang web chính phủ:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/msmt-cr/dotacni-program-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-mensin--multikulturni-vychovy--obcanskeho-vzdelavani-a-dejin-20--stoleti-v-roce-2017-151245/

Trong trong trường hợp cần tìm hiểu thêm có thể liên lạc tại đ/c sau:

Bà Ing. Hana Krýzová, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Tel: 234 812 129.

Ông PhDr. Aleš Dvořák, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Tel. 234 812 115

Lưu ý:

Năm nay chương trình tài trợ các năm trước của Bộ giáo dục được hợp nhất trong 1 chương trình dưới tên mới, mẫu đăng ký có thay đổi không đáng kể và vẫn trên tinh thần như các năm trước.

Đơn xin tài trợ phải làm theo đúng mẫu có thể tải về từ trang web trên, trong trường hợp có khó khăn tải mẫu đơn chúng tôi có thể gửi vào hòm thư điện tử.

Nhóm Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số chỉ có thể trợ giúp tư vấn về đề án, nhóm không đủ khả năng để kiểm tra đề án cũng như không thể trợ giúp về dịch thuật. Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi thêm xin liên lạc, đăng ký qua e-mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trần Diệu Huyền, Ban tài trợ „Trợ giúp giáo dục và đào tạo bằng ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số và giáo dục đa văn hóa”, trực thuộc bộ giáo dục

Phạm Hữu Uyển, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz