EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Hội Thanh niên - Sinh viên VN tại Mỹ gửi Thư Thỉnh Nguyện cho TT Obama

Hội TN-SV Việt Nam tại Mỹ đã gửi Thỉnh nguyện thư lấy chữ ký gửi Chính quyền Obama yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động nguy hiểm trên Biển Đông. Theo qui định của luật pháp Mỹ, Thỉnh nguyện thư này phải có đủ 100.000 chữ ký trong vòng 30 ngày (2/5 đến 2/6/2015) thì Chỉnh quyền Mỹ mới xem xét. Kính mong mọi người bỏ chút thời gian hoàn thành cái Thỉnh nguyện thư này.

Các bước làm như sau:

1- Truy cập trang:https://petitions.whitehouse.gov/

2- Click chuột vào dòng "Find a Petition" nằm dưới dòng “TAKE ACTION" đầu tiên

3- Click "SEARCH".

4- Ghõ vào ô tìm kiếm "Spratly Archipelago"

5- Chọn kết quả: Request The Goverment Of China Immediatly Stop All The Land Reclamation And Construction On The Spratly Archipelago

6- Click "Find Out More"

7- Điền họ tên, e.mail để đăng ký ở lề bên phải.

8- Click "Sign Now"

9- Vào email xác nhận thông tin bằng cách click vào đường link “Confirm your signature by clicking here

=> Nếu hiển thị " Thank you for signing this petition!" đăng ký đã thành công.

Nếu không sẽ làm lại từ đầu.

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz