EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Thông tin về các chương trình tài trợ năm 2017 – bản tin số 1

Chương trình tài trợ “trợ giúp các hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số” của Bộ Văn Hóa cho năm 2017 đã mở và thời hạn nộp đề án là ngày 19. 10. 2016. Thông tin chính thức đã được thông báo trên trang web Chính phủ vào ngày 16.09. 2016:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-ministerstva-kultury-na-podporu-kulturnich-aktviit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-v-cr-v-roce-2017-147658/

Tài liệu để đăng ký đề án có đầy đủ hướng dẫn và thông tin liên lạc có thể tải về theo đường link trên trang web trên, phía bên phải (trong trường hợp gặp khó khăn và không tìm được file chúng tôi có thể gửi qua e-mail).

Trong trong trường hợp cần tư vấn về đề án và kiểm tra hồ sơ đề án trước khi nộp chính thức có thể liên lạc trực tiếp tại với ông PhDr. Václav Appl, zástupce ředitelky odboru regionální a národnostní kultury. E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Tel: 257 085 265, 725 071 788.

Chương trình tài trợ “Trợ giúp mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số” của Bộ Văn Hóa cho năm 2017 đã mở và thời hạn nộp đề án là ngày 31. 10. 2016. Thông tin chính thức đã được thông báo trên trang web Chính phủ vào ngày 16.09. 2016:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-programu-podpory-rozsirovani-a-prijimani-informaci-v-jazycich-narodnostnich-mensina-pro-rok-2017-148809/

và trang web của Bộ văn hóa:

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-v-programu-podpory-rozsirovani-a-prijimani-informaci-v-jazycich-narodnostnich-mensina-pro-rok-2017-1461.html 

Đây là chương trình tài trợ hướng tới việc phát hành báo chí, phát thanh và truyền hình bằng ngôn ngữ của dân tộc thiểu số.

Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi thêm xin liên lạc với bà JUDr. Bartíková Blanka, Odbor médií a audiovize, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Tel: 257 085 215.

Chương trình tài trợ “Trợ giúp cho các hoạt động của các dân tộc thiểu số” của toàn thành phố Praha cho năm 2017 cũng đã mở và thời hạn nộp hồ sơ là 1.11.2016. Thông tin cụ thể về chương trình tài trợ này có thể tìm trên trang web Chính phủ:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/mk-cr/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-ministerstva-kultury-na-podporu-kulturnich-aktviit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-v-cr-v-roce-2017-147658/

và trang web của thành phố Praha:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/narodnostni_mensiny/vyhlaseni_grantoveho_rizeni_na_rok_2017.html

Đ/c liên lạc trong trường hợp cần tư vấn:

Odbor sportu a volného času – oddělení národnostních menšin a cizinců, Jungmannova 35/29, Praha 1, kontaktní osoby: Mgr. Jana Hajná - tel. 236 002 599, e-mail – Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. nebo Ilona Fiedlerová – tel. 236 002 647, e-mail – Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lưu ý:

Nếu có nhu cầu tư vấn, kiểm tra tài liệu đề án, cần liên lạc và thống nhất thời gian sớm. Những người chức trách vì lý do công tác, nghỉ phép v.v. không đảm bảo có thể trả lời hoặc bố trí thời gian được ngay.

Cần đọc kỹ hướng dẫn, điền thông tin chính xác, nếu không chắc chắn thì liên hệ yêu cầu tư vấn, kiểm tra. Đề án chất lượng, nhưng bị mắc sai phạm thủ tục trong hồ sơ vẫn bị loại.

Nhóm Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số chỉ có thể trợ giúp tư vấn về đề án, nhóm không đủ khả năng để kiểm tra đề án cũng như không thể trợ giúp về dịch thuật. Trong trường hợp cần tư vấn, trao đổi xin liên lạc, đăng ký qua e-mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Nguyễn Thu Hà, Ban tài trợ „Trợ giúp hoạt động văn hoá của các thành viên sắc tộc thiểu số“ trực thuộc bộ văn hóa

Nguyễn Thanh Mai, Ban tài trợ „Trợ giúp mở rộng truyền tải và đón nhận thông tin bằng ngôn ngữ của sắc tộc thiểu số“ trực thuộc bộ văn hóa

Phạm Hữu Uyển, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz