EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Thời sự / Aktuality - Zprávy | Tin thời sự | Séc & Slovakia | Trưng cầu dân ý ở Czech: ČSSD chưa ngừng rơi tự do, ODS đã đuổi gần kịp

Trưng cầu dân ý ở Czech: ČSSD chưa ngừng rơi tự do, ODS đã đuổi gần kịp

Theo kết quả thăm dò ý dân của hãng CVVM, nếu cuộc bầu cử Hạ viện tổ chức trong tháng 5 này thì phong trào ANO sẽ chiến thắng với tỉ lệ phiếu bầu nhận được là 33%.

Đảng Xã hội dân chủ (ČSSD) chỉ nhận được 14%, ODS 13%. Đảng Cộng sản sẽ được 11,5 % cử tri bầu cho, đảng Nhân dân 8,5 và TOP 09 được 7% phiếu bầu.

Các đảng khác không nhận đủ phiếu bầu để có mặt trong Hạ viện như Piráti (4%), SPD của Tomia Okamury (2,5%), đảng Xanh (1,5%), đảng Tự do (1%).

Cử tri đến phòng bầu cử chiếm 56% số người được quyền bầu cử trong cả nước.

Kết quả trên chứng tỏ rằng số người ủng hộ ANO vẫn được duy trì trong những tháng gần đây. Cử tri ủng hộ ČSSD giảm nhanh từ tháng 3 năm nay, khi đó là 22%. ODS, đảng Nhân dân dân và TOP 09 cũng được cử tri ủng hộ nhiều hơn.

Cuộc trung cầu ý dân nói trên tiến hành từ 8 đến 18 thàng 5 và có 1019 người được hỏi ý kiến.

Khủng hoảng chính phủ vừa qua đã làm cho uy tín của ČSSD giảm đi nhiều nhất!

Nguyen – Theo jas, Novinky

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz