EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Thời sự / Aktuality - Zprávy | Tin thời sự | Séc & Slovakia | ANO sẽ đánh bại các đảng khác, ČSSD vẫn xếp thứ 3

ANO sẽ đánh bại các đảng khác, ČSSD vẫn xếp thứ 3

Theo kết quả thăm dò dân ý của hãng CVVM trong tháng 6, phong trào ANO sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử vào Hạ viện với 34% phiếu cử tri. Đảng cộng sản Czech – Morava (KSČM) nhận được 14,5% phiếu ủng hộ, đảng Xã hội – Dân chủ (ČSSD) 12% a ODS 11%. Đảng Nhân dân dân chủ thiên chúa giáo có thể được 7,5% số phiếu bầu và TOP 09 được 6,5%. Chỉ các đảng này mới có thể chiếm được ghế trong Hạ viện (số phiếu bầu trên 5%).

Trong số những người được hỏi ý kiến và sẽ đi bầu trong cuộc bầu cử sắp tới (tháng 10 năm nay), tỉ lệ quan tâm cao nhất thuộc về ANO (23%), tiếp theo là đảng cộng sản (KSČM) 9,5%, đảng xã hộ dân chủ (ČSSD) 9%, đảng công dân dân chủ (ODS) 7,5%, đảng nhân dân - dân chủ thiên chúa giáo (KDU-ČSL) 5 procent%, TOP 09 3,5%, SPD 3,5 %

Kết quả trưng cầu dân ý của hãng CVVM (v %)

 

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

ANO

33,5

33

34

KSČM

12,5

11,5

14,5

ČSSD

16

14

12

ODS

10,5

13

11

KDU-ČSL

7,5

8,5

7,5

TOP 09

6

7

6,5

Nguồn: CVVM

Sẽ có khoảng 60% cử tri đi bầu. Cuộc thăm dò dân ý này thực hiện từ ngày 5 đến 18 tháng 6 và số người được hỏi là 983.

Nguyen -  Theo Novinky

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz