Phòng Lãnh sự ĐSQ Việt nam tại Séc

Konzulární oddělení Velvyslanectví VSR v ČR

 

Đại chỉ: Rašínovo nábřeží 72/1897,
            Praha 2, 128 00
            tel.: 224 922 074
            fax: 224 916 488
 

Thời gian làm việc

Nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

- Buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ: nhận hồ sơ,

- Buổi chiều từ 16 giờ đến 17 giờ 30: trả kết quả.

Công tác lãnh sự

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu/giấy thông hành 26-05-2009

Đơn xin thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam 26-05-2009

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 20-06-2007

Yêu cầu về ảnh để cấp hộ chiếu phổ thông 29-07-2005

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn 16-06-2004

Thủ tục đăng ký khai sinh tại Cơ quan đại diện 16-06-2004

Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 16-06-2004

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi 16-06-2004

Thủ tục xin nhập quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam 16-06-2004

Thủ tục đăng ký công dân tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 16-06-2004

Thủ tục hồi hương đối với công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài 16-06-2004

Bản cam kết thông báo định kỳ về tình trạng phát triển của con nuôi 21-07-2009

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin không đích danh)  21-07-2009

Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp xin đích danh)  21-07-2009

Quyết định thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính 21-07-2009

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao, đăng ký lại)  21-07-2009

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao)  21-07-2009

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi 21-07-2009

Quyết định công nhận việc nhận cha,mẹ, con (bản sao)  21-07-2009

Quyết định công nhận việc giám hộ 21-07-2009

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con 21-07-2009

Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (bản sao)  21-07-2009

Giấy khai sinh (bản chính)  21-07-2009

Giấy khai sinh (bản sao)  21-07-2009

Giấy khai sinh (bản chính cấp lại)  21-07-2009

Giấy chứng tử (bản sao)  21-07-2009

Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao đăng ký lại)  21-07-2009

Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao)  21-07-2009

Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính)  21-07-2009

Mẫu đơn xin thị thực xuất nhập cảnh vào Việt Nam (Form for foreingner to entry-exit Vietnam)  21-07-2009

Mẫu tờ khai xin cấp Hộ chiếu Công vụ, Ngoại giao 21-07-2009

Phiếu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự 21-07-2009

Bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận người có quan hệ gia đình với người Việt Nam ở nước ngoài 21-07-2009

Bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam 21-07-2009

Bản khai đề nghị cấp giấy xác nhận ưu đãi 21-07-2009

Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận người Việt Nam định cư ở nước ngoài 21-07-2009

Tờ khai đăng ký lại việc sinh 21-07-2009

Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh 21-07-2009

Tờ khai đăng ký kết hôn 21-07-2009

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn 21-07-2009

Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 21-07-2009

Bản khai lý lịch (kèm theo Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam)  16-07-2009

Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi 16-07-2009

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi 16-07-2009

Giấy cử người giám hộ 16-07-2009

Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ 16-07-2009

Tờ khai đăng ký việc nhận con 16-07-2009

Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ (trường hợp con đã thành niên)  16-07-2009

Tờ khai đăng ký việc nhận cha mẹ (trường hợp con chưa thành niên)  16-07-2009

Tờ khai thay đổi, xác định lại hộ tịch, dân tộc, giới tính 16-07-2009

Tờ khai đăng ký lại việc tử 16-07-2009

Đơn xin thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam 29-05-2009

Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu/giấy thông hành 29-05-2009

Đơn xin hồi hương 16-06-2004

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho cá nhân) 16-06-2004

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho gia đình) 16-06-2004

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho gia đình) 16-06-2004

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (mẫu dùng cho gia đình) 16-06-2004

Lý lịch (kèm theo đơn xin gia nhập quốc tịch) 16-06-2004

Lý lịch (kèm theo đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam) 16-06-2004

Phiếu đăng ký công dân 16-06-2004

 

Chú ý:

1. Theo quy định của  Việt Nam, Phòng Lãnh sự sẽ không nhận giải quyết hồ sơ vào các ngày nghỉ lễ sau đây trong năm 2011 :

1          Thứ 7            01/01/2011       Năm mới

2          Thứ 2            03/01/2011       Nghỉ bù năm mới

3          Thứ 4            02/02/2011       Ngày 30 tết âm lịch

4          Thứ 5            03/02/2011       Tết âm lịch

5          Thứ 6            04/02/2011       Tết âm lịch

6          Thứ 7            05/02/2011       Tết âm lịch

7          Thứ 2            07/02/2011       Tết âm lịch

8          Thứ 3            12/04/2011       Day of Hung King, founder of Vietnam

9          Thứ 2            25/04/2011       Easter Day

10        Thứ 7            30/04/2011       Ngày thống nhất đất nước

11        Chủ nhật       01/05/2011       Ngày quốc tế lao động

12        Thứ 2            02/05/2011       Nghỉ bù Ngày thống nhất đất nước

13        Thứ 3            03/05/2011       International Labour Day

14        Chủ nhật       08/05/2011       Ngày chiến thắng

15        Thứ 3            05/07/2011       National language Day

16        Thứ 4            06/07/2011       Day of Jan Hus being burned

17        Thứ 6            02/09/2011       Ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt nam

18        Thứ 4            28/09/2011       Ngày thành lập nước Tiệp khắc độc lập

19        Thứ 6            28/10/2011       Ngày quốc khánh nước Séc

20        Thứ 5            17/11/2011       Independence and Freedom Day

21        Thứ 7            24/12/2011       Giáng sinh

22        Chủ nhật      25/12/2011        Giáng sinh

23        Thứ 2            26/12/2011       Giáng sinh

 

2. Sở Giao thông công chính thành phổ chỉ cho phép cư dân thuộc khu vực các phố xung quanh trụ sở Phòng Lãnh sự được đỗ xe ô tô (có trả phí và tem dán trên xe). Vì vậy, mọi người khi đến Phòng Lãnh sự nếu có xe ô tô, chú ý tìm nơi đỗ xe theo quy định, tránh bị phạt, có thể đỗ xe các phố gần vườn hoa Karlovo Náměstí.