EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Viet Magazín v Češtině | Viet Magazín v Češtině | Aktuálně ve Vietnamské komunitě | Za vaše i naše moře. Vietnamci v Praze demonstrovali proti své vládě

Za vaše i naše moře. Vietnamci v Praze demonstrovali proti své vládě

Ekologická havárie, při které u pobřeží Vietnamu uhynuly statisíce tun ryb, vyvolala ve Vietnamu nebývalé demonstrace. Dnes se protestovalo i v Praze.

Petice.

(Sdružení Văn Lang společně s přáteli předají vietnamské vládě prostřednictvím pražského velvyslanectví VSR petici.
-----------------------
Panu Trần Đại Quang, prezident Vietnamské socialistické republiky,
Paní Nguyễn Thị Kim Ngân, předsedkyně národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky,
Panu Nguyễn Xuân Phúc, předseda vlády Vietnamské socialistické republiky
My, Vietnamci žijící na území České republiky, si Vám tímto dovolujeme zaslat výzvu týkající se problému ekologické katastrofy, která zásadním způsobem dopadá na život a budoucnost Našich spoluobčanů žijících na pobřeží středního a jižního Vietnamu.
Velice Nás zasáhly události uplynulého měsíce. Jsme velice rozhořčeni reakcí zástupce společnosti Formosa pro vnější vztahy ze dne 26. 04. 2016 a výsledky vyšetřování provedené vietnamskými orgány, jež ohlásil náměstek ministra životního prostředí a přírodních zdrojů Võ Tuấn Nhân na tiskové konferenci dne 27. 04. 2016. Znepokojuje Nás skutečnost, že nejvyšší vedení Vietnamu vědomě ignoruje jednu z největších ekologických katastrof, která Vietnam doposud postihla.
Z prohlášení zástupce společnosti Formosa, že „si musíme zvolit buď ocelárnu, nebo mořské živočichy“ vyvozujeme, že aktivita ocelárny Formosa v provincii Hà Tĩnh neblahým způsobem ovlivňuje životní prostředí Východovietnamského moře a to i při běžném provozu továrny bez nehody při zpracování odpadů. Prohlášení náměstka Võ Tuấn Nhâna, že „kontroly zatím nepřinesly žádný jasný důkaz o přímém vlivu aktivity ocelárny Formosa na masivní vymírání ryb“ je manifestací skutečností, že vietnamské vládní orgány nekonají svá rozhodnutí nezávisle a pouze pasivně přijímají vysvětlení společnosti Formosa. Vietnamské vedení, státní orgány ani samotná Formosa dosud nevydaly prohlášení, které by uklidnilo občany a dalo na vědomí, že Formosa podnikne adekvátní opatření s úkolem minimalizovat riziko environmentálních katastrof v budoucnosti. Obáváme se, že pokud k těmto opatřením nedojde včas a nebudou dostatečně efektivní, obyvatelé středního Vietnamu budou neustále žít ve strachu z obdobných nebo ještě větších ekologických katastrof bez možnosti se na ně připravit. Toto nebezpečí se ještě zvýší po uvedení továrny Formosa do plného provozu.
Z výše zmíněných důvodů si dovolujeme vietnamskému státu, národnímu shromáždění a vietnamské vládě zaslat následující požadavky:
Vietnamské vládě a řídícím orgánům provincie Hà Tĩnh:
1. Je třeba určit míry znečištění a dopadu na životní prostředí v Hà Tĩnh a přilehlých oblastech. Je také nutné spojit se s mezinárodními organizacemi s žádostí o pomoc při řešení této ekologické krize. Dále by se měl denně ohlašovat stupeň znečištění moře a hodnota jedovatých látek ve vodě, aby místní obyvatelé byli dostatečně informováni a mohli činit správná rozhodnutí ohledně svého zdraví.
2. Urychleně zajistit plnění předpisů a norem pro zpracování odpadů ze strany Formosy a to na základě kritérií definovaných ve smlouvách uzavřených s Formosou. Zahájit budování nezávislého systému kontroly odpadů, který nebude spoléhat pouze na prohlášení Formosy. Systém kontroly odpadů musí budován dle mezinárodních standardů a musí existovat možnost zpětné kontroly v případě potřeby.
3. Zveřejnit předpisy, normy tykající se zpracování odpadů aplikované pro Formosu i metodiku fungování zmíněného systému nezávislé kontroly tak, aby občané a média mohli kontrolovat plnění ze strany Formosy a činnosti orgánů, které jsou odpovědné za systém kontroly. Dále je nutné poskytnout vietnamskému lidu veškeré informace o přínosu továrny Formosy pro vietnamskou ekonomiku a výsledky studií o jejím dopadu na životní prostředí.
4. V neposlední řadě je třeba zjistit příčiny a najít viníky znečištění Východovietnamského moře s epicentrem ve Vũng Áng, připravit dokumentaci pro předvedení podezřelých k řádnému soudu a vyčíslit náhradu škody. Zahájit proces obnovy životního prostředí a obyvatelstvu postižených oblastí poskytnout pomoc při překonávání následků krize.
Vietnamskému národnímu shromáždění: je třeba ihned ustanovit parlamentní vyšetřovací komisi případu Vũng Áng, která soustředí odborníky na životní prostředí, krizové řízení, legislativu a ekonomické záležitosti. Jejím úkolem bude provádět analýzy týkající se následujících problémů:
1. Jsou předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, smluvně dohodnuté se společností Formosa, dostačující k předejití podobných incidentů v budoucnosti, pokud budou řádně dodrženy?
2. V případě, že odpověď zní ne:
a. Co je třeba v předpisech a normách ochrany životního prostředí a nakládání s odpady změnit, aby tomu tak bylo?
b. Umožňuje vietnamský právní systém uskutečnění takových změn? Pokud ne, jakým způsobem je třeba zákony změnit?
c. Vedly by tyto změny k povinnosti zaplatit společnosti Formosa finanční kompenzaci? Pokud ano, v jaké výši?
3. Pokud se Formosa nedokáže podobných problémů do budoucna vyvarovat, jaké jsou odhadované náklady na ukončení její činnosti ve Vietnamu?
Zástupce Formosy pro vnější vztahy se vyjádřil jasně: musíme si vybrat mezi ocelárnou a rybami. Ve skutečnosti musíme si vybrat mezi ocelárnou a zachováním zdravého životního prostředí poloviny naší země, čímž předejdeme nedozírným dopadům na ekonomickou situaci milionů našich spoluobčanů.
Žádáme vládu i národní shromáždění, aby se vážně zabývaly našimi návrhy a rychle podnikly veškeré kroky, které umožní vietnamskému lidu rozhodovat o svém životě na základě podložených analýz.

Praha, 09/05/2016

Zdroj : zprávyaktuálně.cz, Nhom Van lang


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz