EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Viet Magazín v Češtině | Viet Magazín v Češtině | Aktuálně ve Vietnamské komunitě | Rozhovor prezidenta ČR Miloše Zemana pro časopis Huong Sen

Rozhovor prezidenta ČR Miloše Zemana pro časopis Huong Sen

1. Vietnamci byli nedávno uznáni jako národnostní menšina v ČR. Jak vnímáte integraci vietnamské komunity do české společnost a zejména jaký máte pohled na druhou generaci Vietnamců, tedy těch, kteří se zde narodili?  

Domnívám se, že integrace Vietnamců do české společnosti se velmi zdařila, a to díky tomu, že Češi umějí vysoce ocenit tvrdou práci vietnamských spoluobčanů. Ne náhodou si Češi v poslední době oblíbili vietnamské restaurace. Vietnamské večerky pak plní důležitou funkci, neboť zajišťují dostupnost základních potravin. Integraci Vietnamců však samozřejmě nelze zúžit jen na pověstnou pracovitost a kulinářské speciality. Vietnamští spoluobčané jsou nám v mnoha ohledech nepochybně vzorem a inspirací. Jako příklad bych rád uvedl respekt ke stáří, tradicím, rodičům a rodině obecně. Obdivuhodný je rovněž důraz, který kladou vietnamští rodiče na vzdělání svých dětí.

Co je větším důkazem úspěšné integrace, než skutečnost, že mnozí z druhé generace Vietnamců ovládají český jazyk snad i lépe, než jejich vrstevníci – rodilí Češi? Mladí Vietnamci se dnes v ČR stávají úspěšnými podnikateli, lékaři, právníky či ekonomy. Tak je tomu díky tvrdé práci rodičů a jejich nesmlouvavému postoji, pokud jde o vzdělání. Byl bych rád, kdyby se podařilo využít talentu a potenciálu druhé generace Vietnamců k prohloubení vztahů mezi ČR a Vietnamem. Je přirozeným úkolem druhé generace stát se „mostem“ mezi oběma národy. Se znalostí asijské mentality a jazyků (češtiny, vietnamštiny, angličtiny a častokrát i dalších světových jazyků) se mladí Vietnamci stávají v ČR žádanou součástí firem, jejichž exportní strategie počítají s pronikáním na asijské trhy. Bude-li druhá generace Vietnamců dostatečně aktivní a ambiciózní, ekonomický profit to přinese nejen jim samotným, ale i ČR a Vietnamu. 

Dovolte však, abych se ještě krátce vyjádřil k úvodu Vaší otázky, tedy uznání vietnamské komunity za národnostní menšinu. Pokud je mi známo, takového privilegia se Vietnamcům nedostalo v žádné jiné zemi světa. Příslušníci vietnamské komunity obdrželi hned několik důležitých práv – ať již jde o právo na užívání vietnamštiny v úředním styku a před soudy, právo na vzdělání ve vietnamském jazyce nebo právo na rozvoj kultury. Uznání vietnamské komunity za národnostní menšinu je třeba vidět jako vstřícné gesto ČR vůči Vietnamu - zemi, se kterou nás pojí dlouholeté přátelské vztahy. Přátelství však vždy musí být založeno na oboustranném respektu. ČR by velmi uvítala přímé letecké spojení s Vietnamem a především pak zavedení bezvízové výjimky pro krátkodobé pobyty českých občanů ve Vietnamu. Při červnové státní návštěvě Vietnamu jsem obdržel příslib prezidenta Trần Đại Quanga, ale i dalších vysokých vietnamských představitelů, že vietnamská strana oba tyto návrhy posoudí kladně. Jsem přesvědčen o tom, že na těchto dvou opatřeních má silný zájem především vietnamská komunita žijící v ČR, která by se u nejvyšších vietnamských představitelů měla aktivně přimluvit za jejich realizaci. Jsem přesvědčen o tom, že na otevření se Vietnamu českým turistům může v budoucnu nejvíce vydělat právě vietnamská komunita žijící v ČR, neboť se jí otevřou nové podnikatelské příležitosti v oblasti cestovního ruchu.

2. V čem by se mohla vietnamská komunita zlepšit při začlenění se do české společnosti? 

Jak jsem již konstatoval v odpovědi na Vaši první otázku, celkově vzato je začlenění vietnamské komunity do české společnosti velmi úspěšné. Přirozeně však existují určité nedostatky či mezery. Především mám za to, že je třeba pracovat na jazykové vybavenosti první generace Vietnamců, pro kterou je samozřejmě mimořádně obtížné se v dospělém věku naučit cizímu jazyku, který je navíc velmi odlišný.

Je velkou škodou, že pokud jde o podnikání v ČR, Vietnamci možná až příliš sázejí na osvědčené a časem prověřené oblasti, jako je např. gastronomie či maloobchod. Při své návštěvě Vietnamu jsem mohl vidět mnoho pozoruhodných bonsají. Jsem přesvědčen o tom, že pokud by čeští Vietnamci předvedli něco z umění svých předků v ČR (např. již zmíněné šlechtění bonsají, ale jistě se najde i mnoho dalších oblastí), sklidili by mimořádný úspěch. 

V souvislosti s tím, jak se v současné době mění formy trestné činnosti a na důležitosti stoupá mezinárodní spolupráce v trestních věcech, vidím zde určitý prostor pro zlepšení spolupráce ČR a Vietnamu, jakož i pro užší komunikaci vietnamské komunity se státními orgány v oblasti boje proti kriminalitě a zločinnosti. Vietnamci by se neměli bát spolupracovat s českými orgány, pokud se dozvědí o porušení zákona.

Vnímal jste při své nedávné státní návštěvě Vietnamu nějaké změny oproti době, kdy jste Vietnam navštívil v roli premiéra ČR?

Nepochybně ano. Poprvé jsem Vietnam oficiálně navštívil jako ministerský předseda ČR v roce 1999. Nelze si nevšimnout, jak velký kus cesty Vietnam za 18 let ušel. Očividné je rapidní zvýšení životní úrovně a ekonomického blahobytu obyvatel. V minulosti byly některé státy díky potenciálu stabilního hospodářského růstu označovány za „asijské tygry“. Takové označení však dnes patří Vietnamu více než kterékoliv jiné asijské zemi. Nelze opomenout ani zvyšující se váhu a prestiž Vietnamu v mezinárodní politice.

Rád bych popřál vietnamské komunitě mnoho štěstí nejen k vánočním svátkům, ale především ke svátku Tết, který je nejvýznamnějším vietnamským svátkem. Tết je časem lásky, klidu, pohody a přátelství. Rovněž tak je příležitostí k setkání s rodinou a blízkými, ale i k oslavě duchů předků.

Věřím, že nový rok bude pro vietnamskou komunitu rokem bohatým na úspěchy – ať již v pracovním či osobním životě. Doufám, že Tết čeští Vietnamci prožijí v rodinném kruhu, a to s radostí a naplnění spokojeností.

Šéfredaktor časopisu Huong Sen: Tran Quang Hung

 

 

 

 

 

 


Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz