EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Viet Magazín v Češtině | Viet Magazín v Češtině | Za krásami Vietnamu | HA LONG – skalní ráj, nebo skalní peklo?

HA LONG – skalní ráj, nebo skalní peklo?

Drtivá většina z nás si ani neuvědomuje, že pod nohami máme ještě jeden svět, svět netušených záhad, nebezpečí i jistoty, chladu i výbušné krásy - neživý svět kamene a skal. Po celém světě příroda svou nezměrnou silou a fantazií vytváří jedinečná a neopakovatelná umělecká díla, nad kterými se tají dech a která jsou němými svědky dávné historie a nápaditosti přírody. Neúnavně stále mění to, co již vytvořila, jako by nebyla spokojena s tím, co již je relativně hotové, přesně tak, jak jí káže neúprosný zákon času.

Jedním z největších a nejkrásnějších krasových útvaru na světě je Ha Long – Dračí zátoka v severovýchodní části Vietnamu s rozlohou 1 533 km2. Tvoří ji tisíce ostrůvků a osamělých skalisek zkrasovělého vápence, které z pevniny vstupují do zátoky Jihočínského moře nedaleko přístavního města Hai Phong. Vyplňují téměř celou zátoku a podle pobřeží pokračují dále na sever za hranice Vietnamu do Číny. Skupiny bizardních ostrůvků a skalisek jsou z velké části porostlé bujnou vegetací původních tropických lesů a vystupují z klidné vody zátoky jako mohutné věže pohádkového města, které se propadlo do moře. Podle staré legendy, kterou si místní lidé vyprávějí, sestoupil kdysi dávno,  z hor na pobřeží obrovský drak.  Tloukl kolem sebe zuřivě svým ocasem a okolní hory rozbil na množství malých  skal a skalek. Když se unavil, ponořil se do nedalekého moře a vytlačil tolik vody, že hladina stoupla a zaplavila celý labyrint rozeklaných skal tak, že z moře vyčnívají už jen nejvyšší vrcholky. Od té doby se nazývá zátoka Ha Long, což ve vietnamštině znamená plovoucí, nebo ponořený drak.

Opusťme nyní tuto legendu a pokusme se popsat vznik této zátoky tak, jak to bylo ve skutečnosti. Krasové území je tvořeno mladším paleozoikem (prvohorami) a to převážně karbonskými a permskými vápenci. Celé území původně bylo jedním celistvým masívem na souši. Vytrvalým působením povětrnostních činitelů, převážně dešťových kapek, nastává pozvolná destrukční činnost, která neúprosně mění původní masiv až k současnému stavu. Dešťová voda průchodem atmosférou pohlcuje oxid uhličitý a mění se ve slabou kyselinu uhličitou. Při vsakování do vápencové plošiny, nebo při stékání po povrchu skal, tuto vápencovou horninu postupně rozpouští a rozrušuje. Tímto chemickým zvětráváním se vytvářejí na povrchu četné závrty a škrapy, které dávají postupně vzniknout hlubokým zářezům a údolím. 

Typickou vlastností pro vápencový kras v oblasti Ha Longu je téměř kolmá orientace odlučných ploch (vrstevnatosti), což způsobuje vznik osamocených skalních věží, vytvářejících neopakovatelnost a bizarnost celé oblasti Dračí zátoky a severního pobřeží Vietnamu. Postupné zvětrávání a odpadávání kolmých stěn otevírá velmi často i pohled do nitra jednotlivých věží,  který  postupně odhaluje vnitřní krasovou činnost vápencových útvarů. Není zde výjimkou otevřený pohled do krasových jeskyní a dómů, které vznikaly po celá tisíciletí a byly lidskému oku skryty. Vnitřní krasová činnost, způsobená  pronikáním  povrchové vody obohacené oxidem uhličitým po trhlinách a závrtech, rozpouští pomalu původní celistvý vápenec a dává tak vzniknout podzemním prostorám, jako jsou například jeskynní systémy a chodby. Vyšší koncentrací kyseliny uhličité nastává opačný proces postupného vysrážení kalcitu po stěnách vzniklých prostor a opětnému zarůstání ve formě krápníkových útvarů, které dávají vznik typickým krápníkovým výzdobám jednotlivých jeskynních útvarů. Tyto jeskyně byly už od pradávna  využívány lidmi. Svědčí o tom různé archeologické nálezy artefaktů jeskynních lidí z dávných dob. Ostatně tyto jeskynní prostory jsou využívány místními lidmi až dodnes. Především jsou využívány už  od pradávna jako malé   svatyně   místních rybářů, kteří sem přinášejí  drobné  oběti k malým oltáříčkům vždy, když vyjíždějí na moře, aby  se vrátili s bohatým úlovkem a živí. V neposlední řadě jsou  některé   jeskyně  s  bodatou krápníkovou výzdobou využívány jako turistická atrakce.

Současný  stav  je z  geologického pohledu velmi mladý. Do původní rozsáhlé  vápenconé  planiny   asi před  6 000 lety  proniklo  moře a proměnilo    původní    erodované krasové  sloupy  a  věže   tropické souše v kouzelný ostrovní svět zátoky Ha Long. Od této doby jsou exponovaná úpatí skalisek a jednotlivých ostrůvků vystavena  další  erozivní činnosti mořského příboje a vrtavých mlžů.

Zajímavé  na  tom  je, že  ještě  příslušníci  kultůry  Cai  Beo  z doby kamenné mohli ve svých lovištích v této oblasti projít suchou nohou.

Poté,  co  hladina  moře ovládla tato rozsáhlá území, vznikla zde nová společenství pravěkých lidí – rybářů.  Příroda  jim  zde připravila  hojný  výběr přírodních obydlí v četných jeskyních a výborné podmínky pro rybolov v teplých vodách překrásné zátoky.  

RNDr.Otakar Dubec (30. 8. 2011)


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz