EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Viet Magazín v Češtině | Viet Magazín v Češtině | Za krásami Vietnamu | Národní park Phong Nha – Ke Bang, největší jeskynní systémy na světě.

Národní park Phong Nha – Ke Bang, největší jeskynní systémy na světě.

  

Jsou stále ještě místa na naší planetě, která překvapí svou nedotčeností, krásou a ryzí čistotou, kterou dokáže svou nesmírnou fantazií vytvořit pouze příroda. Není jich již mnoho, ale přece. Národní park Phong Nha – Ke Bang mezi tato místa bezpochyby patří.

Přímořské město  Don Hoi, metropole provincie Quảng Binh ve středním Vietnamu, je se svým počtem obyvatel okolo 103 000 celkem nenápadné, ale v nedávné minulosti na sebe upozornilo ohromujícím přírodním skvostem téměř nedotčené přírody a hlavně neopakovatelným labyrintem vápencových jeskyní s obrovskými dómy, kilometry  krasových chodeb a ponorných řek. Toto vše, a ještě  mnohem  více, nabízí Národní park Phong Nha – Ke Bang, necelých  padesát  kilometrů  severně od  Dong Hoi.  Pro bližší informaci

Město Dong Hoi je provincie Quang Binh asi 500 km jižně od  Hanoje, 260 km severně od Danangu a 1 200 km severně od Hochiminhova města (Saigonu). Na západě a jihozápadě hraničí provincie s Laosem, východní a severovýchodní břehy území omývá Jihočínské moře.

Národní park je součástí ekologického systému Annamského pohoří a na vietnamské straně zaujímá plochu přibližně 858 km2. Celé krasové pásmo dále pokračuje do oblasti Hin Namno na území Laosu. Park byl pro svou jedinečnost poprvé nominován do UNESCO v roce 1998, kdy byla splněna kritéria I a IV, jako přírodní rezervace splňující biologickou a geologickou rozmanitost a jedinečnost. V roce 2003 tento park splnil kritérium VIII a byl zapsán do seznamu UNESKO jako světové dědictví pro svou jedinečnost, biodiverzitu, geologickou výjimečnost a geomorfologické a geografické hodnoty.

Celé území je téměř z 92% pokryto tropickými deštnými lesy na vápencovém podkladu, z čehož přibližně 75% lesů je neporušených, primárních s původní vegetací, typickou pro vápencové oblasti. Uvádí se, že je to nejrozsáhlejší lesní porost tohoto typu ve Vietnamu. Do  ekosystému v parku spadají nejen jehličnaté a listnaté lesy na vápencových skalách, ale také travnaté lesy typu buše, trvale mokřadní lesy, ratanové a bambusové porosty. Výjimkou zde nejsou i zástupci endemických druhů.

Najdeme zde původní stromy staré 500 až 600 let. Dosud tu bylo popsáno na 1 320 druhů rostlin, z nichž jsou mnohé klasifikovaný jako velmi vzácné a ohrožené druhy. Mezi takové patří například několik druhů zemních orchidejí typu papilopedia (střevíčníky), kterých tu bylo několik nalezeno a popsáno.

Vedle rozsáhlé flóry je zde i bohatě zastoupena fauna. Žije zde okolo 380 obratlovců, z niž je 23 druhů uvedeno v Červené knize ohrožených druhů. Mezi skutečné živočišné skvosty patří velmi vzácný turovitý sudokopytník saola (Pseudoryx), který byl v jihovýchodní Asii pro svět objeven až v roce 1992. V roce 2005 zde bylo poprvé popsáno několik nových druhů gekonů, například Lygosoma boehmeiwas a dále několik nových druhů úhořů. Národní park Phong Nha – Ke Bang je také, mimo jiné, domovem významné populace primátů. Především několik druhů makaků, gibbonů a langurů. U langurů se uvádí, že populace žijící ve Vietnamu je největší na světě. Z predátorů jsou zastoupení například asijský černý medvěd a medvěd malajský. Z velkého množství drobných savců stojí za zmínku například luskouni, okolo deseti druhů netopýrů a především nedávno objevený pruhovaný zajíc, místně zvaný Tho Van (Nesolagus timminsi).

Říše ptáků bohatě reprezentuje na 200 popsaných druhů. Za zmínku stojí některé vzácné druhy, jako například zoborožec, bažant vietnamský a bažant císařský.

Plazi a obojživelníci představují přibližně šedesát druhů, z nichž také mnozí patří mezi ohrožené a jsou uvedené v Červené knize ohrožených druhů. 

V nejvyšší míře je zde pochopitelně zastoupena rozsáhlá říše hmyzu. V tropickém vlhkém prostředí k tomu má ty nejlepší podmínky, prostě ráj pro entomology. K současné době zde již bylo například popsáno okolo 260 druhů motýlů.

Opusťme nyní atraktivní oblast živé přírody a ponořme se do prostředí hlubokých říčních kaňonů, rozeklaných skalnatých svahů  hor  a podzemního království vápencového krasu. Vstupme společně do prostředí neméně zajímavé neživé přírody. To co nám může nabídnout národní park Phong Nha – Ke Bang je opravdu unikátní a ve světě ojedinělé.        

Celé území dnešního Národního parku Phong Nha - Ke Bang  se postupně vyvíjelo od prvohor (asi před 400 miliony lety), což ho zařazuje do kategorie nejstarší krasové oblasti v Asii. It has been subject to massive tectonic changes, and comprises a series of rock types that are interbedded in complex ways.Je zde zastoupena řada typů hornin, které jsou uloženy v několika polohách,Probably as many as seven different major levels of karst development have occurred as a result of tectonic uplift and changing sea levels, thus the karst landscape of PNKB is extremely complex with high geodiversity and many geomorphic features of considerable significance. pravděpodobně na sedmi různých úrovních, jako je hlavní krasový vývoj, ke kterému došlo v důsledku rozsáhlých tektonických změn, to znamená vyzdvižením a v důsledku toho měnící se úrovní mořské hladiny. Vývoj celé krasové oblasti   je  nesmírně  složitý,  s vysokou  geodiversitou  a mnoha významnými eomorfologickými rysy.

Like much of Vietnam, it has been subject to extensive tectonic change, and so the limestones of Phong Nha are inter-bedded with a number of other rocks.Významným fenoménem tohoto území jsou i hydrotermální a sirné  dozvuky  původní  tektonické  činnosti. Toto  je  ale stále ještě otázka průzkumu celé této oblasti, který neustále probíhá.

Phong Nha-Ke Bang area today is a result of 5 stages of Earth's crust development and movement in this area:[ 3 ]Studiem celé této oblasti parku Phong Nha - Ke Bang byly jednotlivé vývojové etapy zařazeny do 5 stupňů:

- Late Ordovician - Early Silurian Stage (abouSvrchní ordovik - spodní silur  (cca 450 mil.)(prvohory)

- Middle-late Devonian Stage (about 340 Ma)Střední a svrchní devon (cca 340 mil.)(prvohory)

- Carboniferous-Permian (about 300 Ma)Karbon-perm (cca 300 mil.)(prvohory)                                  

- Mesozoic Orogenic stageMesozoicum (cca 251 mil.)(druhohory)

- Cenozoic stage.Cenozoicum (65,5 mil.)(třetihory + čtvrtohory)

Na dvě desítky vrcholů vápencových hor převyšují nadmořskou výsku 1 000 m, například hora Co Rilata s výškou 1 128 m a nejvyšší hora Co Preu, která dosahuje výšky 1 213 m. Většina vrcholů s nadmořskými výškami nad 1 000 m je orientována hlavně podél hranice Vietnamu s Laosem.          

Významnými tvůrčími elementy celé vápencové oblastí jsou řeky , vodopády a potoky. Hlavními říčními toky jsou zde řeky Son a Chay. Například řeka Son, která vtéká do jeskyně Phog Nha, protéká celým podzemním jeskynním labyrintem, kde získala své druhé jméno Nam Aki, aby se opět ukázala na denním světle  téměř po 20 km jižně pod horou Pu Pha Dam. Zde už má opět své původní jméno Son.

Obě tyto řeky mají významný podíl na tvorbě celého jeskynního systému a morfologie krajiny. Společně s desítkami dalších menších říček, potoků a vodopádů společnými silami nakonec vytvořili, a stále dotvářejí, velkou část tohoto přírodního skvostu. Za zmínku stojí uvést dva turisticky atraktivní vodopády. Jsou to vodopád Gio a vodopád Madam Loan.

Další zajímavostí parku je vývěr jedné takové podzemní řeky, který je zpřístupněn u  Hochiminhovi cesty, přibližně 20 km za jekyněmi Phong Nha. Tato velmi atraktivní řeka se nazývá  Nuoc Mooc, ve vietnamštině to znamená Voda ze země. Prodírá se úzkým a hlubokým vápencovým kaňonem, který sama vytvořila. Vedle unikátních přírodních scenérií, je zajímavá hlavně tím, že patří mezi tzv. ponorné řeky. Znamená to, že celá tato řeka v celé své kráse a mohutnosti vyvěrá z jednoho místa pod skalou vedle silnice. Průměr vyvěračky je okolo padesáti metrů a voda se odtud valí a pokračuje dále balvanitým korytem divokého kaňonu směrem k Phong Nha.

Obrovské jeskynní systémy v parku Phong Nha - Ke Bang reprezentuje na 300 jeskyní o celkové délce 126 km. Toto číslo se ustálilo až po objevení jeskyně Son Doong britskými a vietnamskými speleology v dubnu 2009. Sedmnáct jeskynních systémů je v oblasti Phong Nha a tři v oblasti Ke Bang. Národní park tak získal světové prvenství v délce podzemní řeky a současně se zařazuje mezi nejdelší a největší jeskynní systémy na světě.

Postupně nahlédneme do některých z nich. Některé jsou již v současné době přístupné pro veřejnost, jiné jsou významné svou velikostí a unikátností.  

Jeskyně Phong Nha je první, která byla zpřístupněná a dlouhá léta láká návštěvníky svou velikostí a unikátní krápníkovou výzdobou. Je 7 729 metrů dlouhá, má čtrnáct bohatě krápníky vyzdobených dómů a okolo 14 km dlouhou podzemní řeku Son. Všechny dómy jsou propojeny řekou. Pro návštěvníky je přístupných pouze prvních 1 500 m malými loďkami. Na několika místech lze vystoupit a prohlédnout si některé z mnoha bočních  jeskyní.  K jeskyni se dostaneme  po  řece Son  k   malému    říčnímu  přístavu  v nedaleké vesnici Phong Nha, kam se lze dopravit po silnici z Dong Hoi.

Po prohlídce je možné navštívit další jeskyní se jménem Hang Toi, která je v kopci nad touto jeskyní. Dostaneme se k ní po delším výstupu po kamenném schodišti od ústí jeskyně Phong Nha. Ve vietnamštině to znamená Tmavá jeskyně, a skutečně vchod do této jeskyně je velice ponurý. Krápníková výzdoba uvnitř je ale skutečně skvostná.                                                                         

Obě tyto jeskyně jsou nasvícené barevnými světly, která dodávají krápníkové výzdobě ještě větší monumentalitu, ale je to i otázka vkusu. Každý má na to trochu jiný názor, ale ponechme si každý ten svůj. Jsme v jiné zemi s odlišnou kulturou.


Do rodiny jeskyně Phong Nha patří ještě několik menších jeskyní v okolí, které na sebe  většinou navazují a mají společný vývoj. Tyto jeskyně nejsou veřejnosti přístupné, ale lze do nich se základním vybavením a trochou opatrnosti nahlédnout. Jsou to jeskyně Hang E, Hang Cha An, Hang Thuong, Hang En, Hang Khe Tien, Hang Khe Ry a Hang Khe Thi.

Jeskyně Vom. Tato jeskyně přibližně 15 km dlouhá a místy až 145 m vysoká. I ona je bohatá na krápníkovou výzdobu, ale hlavně je zajímavá tím, že zde byla speleology nalezena nejhlubší propast ve Vietnamu, s hloubkou 255 m. Má také družinu menších jeskyní v okolí, které mají společný vývoj. Zajímavá je jedna z nich, jeskyně Ruc Caroong, kterou obývá místní etnická skupina Arem Ma Coong. Žijí zde tradičním způsobem již po mnoho let, živí se lovem v lese a sbíráním přírodních produktů.

Jeskyně nejsou přístupné veřejnosti a jsou stále předmětem průzkumu speleologů.

Jeskyně Tien Son. Ústí do této jeskyně je asi jeden km od jeskyně Phong Nha, ale není s ní propojená. Je dlouhá přibližně 980 m s propastí hlubokou okolo deseti metrů. Má také krápníkovou výzdobu, i když ne tak bohatou, jako u předešlých jeskyní. Přístup do ní je náročný a eroze v jeskyni je dosti značná a pro návštěvníky nebezpečná. Není proto zpřístupněna veřejnosti.

Tien Duong, je bez pochyby nejkrásnější a nejmonumentálnější z přístupných jeskyní. Pro turisty je uváděná jako Paradise Cave, čili Rajská jeskyně.

Byla objevena v nedávné minulosti a pro svou velikost, délku a nádhernou krasovou výzdobu, byla do nedávna považována za největší a nejkrásnější jeskyni v parku Phong Nha – Ke Bang, a také ve Vietnamu. Byla objevena náhodou v roce 2005 místním obyvatelem a ve velmi krátké době se stala prvotním zájmen Britských a Vietnamských speleologů. Jeskyně je 31 km dlouhá a její výška v hlavním dómu se pohybuje mezi 100 a 150 m. Je situována v téměř neporušené krasové džungli ve středu Národního parku. Svou velikostí je řazena mezi největší jeskynní komplexy na světě. Celý komplex je pro veřejnost otevřený od 3. září 2010. Je velmi citlivě zpřístupněný po dřevěných schodištích a lávkách,  osvětlení je pouze bílým světlem a bez barevných efektů.

Přístup k jeskyni je řešen velkým záchytným parkovištěm z Hochiminhovi cesty, se zázemím pro návštěvníky (restaurace, obchůdky se suvenýry  atd.). Od  parkoviště  vede  úzká  betonová  stezka  průsekem v džungli. Po ní je nutno dojít cca 2 – 3 km pěšky, nebo pro „náročnější“ jsou zde připraveny elektromobily. Betonová cesta končí pod úpatím hory s jeskynním komplexem. Odsud musí již každý bez výjimky vyšlápnout pěšky (cca 400 schodů) pod vrchol, kde je vstup do jeskyně, samozřejmě s odpočinkovou restaurací. 

Jeskyně Son Doong. Volně přeloženo z vietnamštiny to znamená jeskyně horské řeky. Je objevena teprve nedávno a její  systematický průzkum započal v dubnu roku 2009. Nález této jeskyně měl pro celý Národní park Phong Nha – Ke Bang obrovský význam, protože svou unikátností a jedinečností jej posunul na čelní místo a zařadil park do seznamu světového dědictví UNESCO. Největší dóm jeskyně Son Doong je přes pět kilometrů dlouhý, 150 metrů široký a 200 m vysoký. S těmito gigantickými rozměry překonala Son Doong všechny dosavadní světové jeskyně a získává titul největší jeskyně světa. Tyto  rozměry nejsou pravděpodobně konečné.

Rychle proudící ponorná řeka tekoucí jeskyní, znemožnila speleologům další průzkum. V blízké budoucnosti se plánuje další intenzivní průzkum Britskou asociací pro výzkum jeskyní. Son Doong je stále ještě velká neznámá a uvidíme, čím nás ještě v budoucnosti překvapí. V současné době je dost těžko přístupná, a proto je otevřená jen pro vědecké zkoumání specializovaných odborníků speleologů a přírodovědců.

Celý Národní park má, a ještě dlouhou dobu bude mít, spoustu tajů, záhad a netušených překvapení, která velmi pomalu uvolňuje a otevírá okolnímu světu. Snažme se najít tu správnou cestu, aby zvídavý návštěvník si přišel na své a současně si tento téměř neporušený kout světa zachoval své původní kouzlo a ryzí přírodní vyrovnanost pro mnoho dalších generací lidí, kteří přijdou toto místo navštívit.

RNDr. Otakar Dubec (30. 8. 2011)   

 

 

 

 

 

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz